Två personer i skyddsutrustning: helt klädda i plast och med ansiktsmasker

Ny högisoleringsenhet i Malmö

En helt ny högisoleringsenhet kommer att utvecklas på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Enheten, som ska vara på plats 2019, finansieras av Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne.

Efter ebolaepidemin 2014-2015 har behovet av ytterligare högisoleringsenhet i Sverige diskuterats. Någon nationell finansiering för denna beredskap finns inte, därför har Södra Regionvårdsnämnden nu beslutat att Skånes universitetssjukhus ska utveckla en högisoleringsenhet genom solidarisk finansiering av de regioner och landsting som ingår i Södra sjukvårdsregionen.

Viktigt med beredskap

Inom Södra sjukvårdsregionen har man varit överens om att frågan inte är om, utan när, en ny internationell epidemi bryter ut och att det då är viktigt att ha en beredskap för att kunna ta emot patienter med högsmittsamma allvarliga infektioner, som exempelvis ebola.

Högisoleringsenheten på Skånes universitetssjukhus i Malmö kommer att ta emot patienter från Blekinge, Halland, Kronoberg, Skåne och vid behov även från andra delar av Sverige. Enheten kommer att bli Sveriges mest moderna.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter