Nu sänks åldersgränsen för e-tjänsten Journalen till 16 år

Den 1 november sänks åldersgränsen för patienters direktåtkomst till sin journal via nätet från 18 till 16 år.

Att få tillgång till sin patientinformation genom 1177 Vårdguidens e-tjänst Journalen är ett viktigt steg för att stärka delaktigheten i vården.

Vad du kan se

Idag kan du se journalinformation via nätet från den offentliga vården och från vissa privata vårdgivare. Nu kan även patienter som är 16 och 17 år se sina journalanteckningar från 1 november 2018 och framåt.

Patienter inom Psykiatri Skåne kan se delar av journalanteckningar gjorda efter 28 sep 2015. Journaler för barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och förlossningsvård visas inte idag.

Du har dock alltid rätt att få ta del av din journal i pappersform, efter menprövning. Det innebär att uppgifterna i journalen sekretessprövas för att kontrollera att de kan lämnas ut utan att någon tar skada.

Framöver kommer ytterligare journalinformation att visas via nätet, exempelvis provsvar, röntgenutlåtanden samt journaler från barn- och ungdomspsykiatri och rättspsykiatri.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter