Nu börjar vi bygga på höjden i Malmö

I veckan har mer än 6000 medarbetare och patienter varit med och firat byggstarten av den nya vårdbyggnaden på Malmö sjukhusområde.

På plats var också regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon, andre vice ordförande Carl Johan Sonesson och kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad, Katrin Stjernfeldt-Jammeh.

Flera våningar hög

Den nya vårdbyggnaden kommer att ge sjukhuset cirka 100 000 kvadratmeter ny yta för vårdverksamhet, det motsvarar 15 fotbollsplaner.

Huskropparna kommer att bli nio respektive tio våningar höga, vilket innebär en byggnadshöjd på över femtio meter, och få en utformning som integrerar byggnaden med den befintliga stadsmiljön och utgör ett nytt landmärke i Malmö.

Plats för kirurgin

Den nya vårdbyggnaden i Malmö är efterlängtade. Skånes universitetssjukhus kommer att få bättre möjligheter att ge patienterna tillgänglig och säker vård, och bättre förutsättningar för högspecialiserad vård på internationell nivå. 

Det är framförallt kirurgiska verksamheter som ska flytta in men också en del medicinska och vård för äldre.

Involverar personalen

Det kommer också att finnas naturliga platser för det viktiga kunskapsutbytet mellan vård, forskning och utbildning. Det är viktigt för ett universitetssjukhus och för att kunna locka hit fler duktiga medarbetare.

Lokalerna utformas i nära samarbete med de verksamheter som ska flytta in, för att se till att lokalerna anpassas för framtida vårdbehov och framtida arbetssätt.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter