Medicinsk kvalitet utmärker skånsk sjukvård

Den medicinska kvaliteten blir allt bättre men tillgängligheten brister. Det konstateras i Socialstyrelsens uppföljning av vården. Region Skåne förbättrar resultatet inom 80 procent av parametrarna.

Stroke, hjärtinfarkt, diabetes och livmoderhalscancer är diagnoser där medicinska insatser har särskilt stor betydelse för patienten. I Skåne har överlevnaden för patienter med dessa diagnoser tydligt ökat i den senaste mätningen. Dödligheten i samband med dessa sjukdomar är lägre i Skåne än i övriga Sverige.

Det som främst utmärker den skånska vården är den höga medicinska kvaliteten. Färre vårdrelaterade infektioner, färre olämpliga läkemedel till äldre, minskat antal benbrott på grund av benskörhet och bättre blodsockerkontroll hos diabetiker, är några exempel.

Sammantaget syns en stark kvalitetshöjning i den skånska vården och det förstärker den positiva trend som funnits i de senaste årens nationella jämförelser.

"Bilden av den skånska vården är tudelad"

Tillgängligheten till vård är fortfarande en utmaning även om Region Skåne visar en positiv utveckling avseende tid till besök i specialiserad vård där Skåne ligger över rikssnittet. Däremot minskar telefontillgängligheten till vårdcentralerna och senaste mätningen visar även att det tar något längre tid att få träffa läkare på akutmottagningen.

- Bilden av den skånska vården är tudelad, det tror jag att många upplever. Siffrorna bekräftar bilden av en fantastisk kompetens där vi ligger långt fram kvalitetsmässigt. Men med en växande befolkning och medicinsk utveckling där vi kan hjälpa många fler, står vi inför utmaningar. Vi måste fortsätta jobba med förbättringar och inte minst tillgängligheten, säger Fredrik Lennartsson, Region Skånes hälso- och sjukvårdsdirektör.

Läs hela rapporten

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter