Människor reser gärna längre för att få bra vård

Fyra av fem personer i södra Sverige tycker att det är bra att vissa operationer endast görs på enstaka sjukhus. Det framgår av en undersökning som är gjord med invånare i Södra sjukvårdsregionen.

I undersökningen som gjordes i Södra sjukvårdsregionen, det vill säga Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne, har drygt 6 200 personer svarat på frågor om samarbete inom vården.

Undersökningen visar att tre av fyra personer i Skåne tycker att landstingen bör samarbeta när det gäller operationer och behandlingar som man behöver genomgå sällan i livet. Två av tre vill se samarbete när man som patient behöver träffa personal med specialistkunskaper.

Bakgrunden till undersökningen är arbetet med att utveckla samarbetet i södra Sverige för att skapa bättre vård för patienterna.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter