Landskrona får fler studenter från sjuksköterskeprogrammet

Från och med nästa höst kommer sjuksköterskestudenter att kunna göra en stor del av sin utbildning i Landskrona.

Det står klart sedan Region Skåne och Lunds universitet gjort en överenskommelse som innebär att studenterna redan vid antagningen vet var de ska göra sin praktik, den så kallade verksamhetsförlagda utbildningen.

Lunds universitet kommer varje termin att anta 85 studenter som kommer att göra sin praktik i Lund och Landskrona. Den teoretiska delen av utbildningen görs fortfarande i Lund.

Lokal antagning på flera håll

Region Skåne har nu överenskommelser med alla lärosäten i Skåne som bedriver sjuksköterskeutbildning om antagning till specifika studieorter.

Utöver antagning till Lund-Landskrona för Lunds universitet sker från och med hösten 2019 lokal antagning på Malmö universitet till Malmö, Ystad och Trelleborg, Högskolan Kristianstad antar lokalt till Kristianstad- Hässleholm och till Helsingborg-Ängelholm.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter