Gemensamt IT-system ska förenkla kontakten med vården

Nu ska Region Skåne få ett gemensamt IT-system för hela vården. Idag finns det flera olika system som inte pratar med varandra, men i och med ett nytt avtal ska all information samlas i ett system.

Region Skåne har skrivit avtal med Cerner Sverige AB, värt 1 miljard kronor. Skåne blir först ut i Sverige med detta mycket omfattande IT-system, ett system som inbegriper såväl ett nytt journalsystem som all annan informationshantering inom sjukvården.

Bättre för dig som patient

Till skillnad mot idag kommer den nya IT-miljön ge primärvården och sjukhusen ett gemensamt system. För dig som patient innebär det bland annat att du inte längre behöver upprepa din historia vid varje besök i vården.

Andra fördelar är att anteckningar i din journal kan göras direkt av läkaren, via till exempel en läsplatta, och att resultat från provtagning kan skrivas in direkt i din journal. Detta lägger grunden för snabbare diagnos och bättre behandling. Det nya IT-systemet ska också förenkla för de anställda i vården, som får ett bättre tekniskt stöd i sitt arbete.

Det kommer att ta cirka fem år innan systemet är infört i hela vården.

Fakta avtalet

Under förutsättning att det inte överklagas kan avtalet skrivas under och börja gälla om tio dagar. Arbetet med den digitala vårdplattformen blir det mest omfattande förnyelseprojektet i Region Skånes historia. Avtalet sträcker sig till 2025 med förlängningsmöjlighet till 2033.

Beslut om avtalet togs på regionfullmäktige 19 september.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter