Fortsatt färre trycksår än rikssnittet

Enligt den senaste mätningen har andelen patienter med trycksår i Region Skåne ökat något sedan i fjol. Samtidigt visar siffrorna att antalet trycksår fortsätter att minska på några av sjukhusen.

Trycksår kan orsaka stort lidande för patienter och det förebyggande arbetet är därför högt prioriterat i Region Skåne. Visionen är att ingen patient ska få trycksår under tiden de vårdas på sjukhus.

För att följa förbättringsarbetet genomför Sveriges Kommuner och Landsting varje vår en nationell mätning av förekomsten av trycksår.

Bättre än rikssnittet

Från förra årets 11,6 procent har den totala förekomsten av trycksår ökat till 12,1 procent våren 2018. Men Region Skåne visar fortfarande goda resultat jämfört med rikssnittet på 14,1 procent.

Om man räknar bort de patienter som hade trycksår redan när de kom till sjukhuset sjunker siffran för andelen patienter med trycksår till 9,3 procent i Region Skåne jämfört med rikets snitt på 10,7 procent.

Identifiera risker och förebygga

På Centralsjukhuset i Kristianstad har man uppnått mycket goda resultat i mätningen. Andelen patienter med allvarliga trycksår som utvecklats under vårdtiden har minskat till 0,9 procent.

Tina Hermansson, enhetschef på lungavdelningen ser vikten av en tidig bedömning redan när patienten läggs in:
– Vi gör riskbedömningar för att avgöra om patienten ligger i riskzonen för trycksår när de kommer in på avdelningarna. Därefter upprättas en vårdplan med olika åtgärder, till exempel tryckavlastande dynor.

Liselotte Karlsson, undersköterska på stroke- och neurologiavdelningen, tar även upp kosten som en viktig del i förebyggandet av trycksår hos patienter. Eftersom att undernäring ökar risken för trycksår är det viktigt att se till att patienter med nedsatt rörlighet får i sig den näring de behöver.

På avdelningen är de även noga med att hjälpa patienterna att ändra läge och avlastar de områden som är särskilt utsatta.

Du kan bidra till en säkrare vård

Som komplement till vårdpersonalens arbete är det som patient och närstående bra att vara medveten om risken för trycksår och vad som kan vara bra att tänka på om du har nedsatt rörlighet.

Det är bra om du försöker röra dig i sängen i den mån du har möjlighet, även små lägesändringar gör stor nytta. Tala om för personalen om du ligger obekvämt eller har ont, personalen hjälper dig gärna att vända dig i sängen eller ändra läge i stolen. Det är även viktigt att försöka hålla huden ren och mjuk.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter