Person sitter vid bord, man ser bara delar av kroppen, har tablett och ett glas vatten i händerna

Fler patienter får behandling för hepatit C

Region Skåne uppmanar personer som någon gång fått diagnosen hepatit C och som inte följts upp att förnya kontakten med sjukvården.

Drygt 800 personer i Skåne har sedan hösten 2017 fått ett brev hemskickat från Smittskydd Skåne. Gemensamt är att de någon gång lämnat blodprov som visar att de har hepatit C men av olika anledningar tappat kontakten med sjukvården.

Många kan ha haft infektionen sedan 1990-talet då det inte fanns någon effektiv behandling och sambandet med diagnosen och framtida leversjukdomar var oklart.

- Hepatit C ger ofta inga symptom. De som fått viruset för länge sedan och lever friska liv kan till och med ha glömt bort det. Levern som är ett livsviktigt organ, kan ändå ta skada och därför har man allt att vinna på att genomgå behandlingen, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

När de nya hepatit C-medicinerna kom för några år sedan var de mycket dyra, därför gavs de bara till patienter som hade svår leverskada. Idag är behandlingskostnaden avsevärt lägre och det nationella rådet för nya läkemedel (NT-rådet) har sedan 1 januari 2018 kommit med rekommendationen att landstingen ska kunna erbjuda behandling mot hepatit C oavsett grad av leverskada.

I brevet som skickats ut i samarbete med infektionsklinikerna erbjuder Region Skåne uppföljning och undersökning. Vid behov ges behandling.

- Idag är det en enkel behandling med få biverkningar Det är fantastiskt bra att vi kan erbjuda den här möjligheten till alla. Nu är det inte kostnaderna som begränsar när patienterna kan få behandling. Eftersom det är många som kommer att erbjudas behandling kan det bli viss väntetid för mottagningsbesök på infektionsmottagningarna, säger Mattias Waldeck.

Fakta

Hepatit C smittar genom blodkontakt. Förr kunde smittan spridas genom blodtransfusioner, men sedan 1992 testas alla blodgivare för hepatit C och den smittvägen har upphört. Har man fått blodtransfusion före 1992 rekommenderas man att testa sig för hepatit C. Idag sker smittspridning av hepatit C framför allt mellan personer som injicerar droger och som delar injektionsverktyg. Hepatit C kan läka ut av sig själv men vanligtvis krävs behandling för att bli av med viruset. Normalt sett pågår behandlingen i 12 veckor och över 95 procent av de som genomför den blir botade.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter