Nytt sätt att arbeta gör att sepsis upptäcks snabbare

En ny arbetsmodell för sepsis på sjukhusen i Region Skåne har inneburit att allt fler patienter får rätt vård i tid.

Sepsis, som tidigare kallades för blodförgiftning, är ett allvarligt tillstånd som innebär att en infektion påverkar hela kroppen och gör att viktiga organ som hjärtat, lungorna, hjärnan och njurarna inte fungerar som de ska.

Börjar med ambulanspersonalen

Varje år drabbas omkring 40 000 svenskar av sepsis, men tack vare en ny arbetsmodell, den så kallade sepsiskedjan, har sjukvården inom Region Skåne blivit mycket bättre på att snabbt identifiera och behandla de som drabbas. 

Kedjan börjar redan hos ambulanspersonalen. De utlöser ett sepsislarm som ser till att korrekt behandling kan sättas in så fort patienten anländer till akutmottagningen.

I dag finns sepsiskedjan på samtliga sjukhus i Skåne.  

Viktigt med tidig upptäckt

En pilotstudie som genomförts vid Skånes universitetssjukhus visar att med sepsiskedjan ökade andelen drabbade patienter som får antibiotika inom en timme. Tidigare var siffran 22 procent , efter införandet hela 90 procent.

– Tidigare forskning har visat att risken att dö vid de svåraste formerna av sepsis ökar med nästan åtta procent för varje timmes fördröjning av antibiotika. Därför är det mycket angeläget att identifiera dessa patienter tidigt i förloppet, säger Mari Rosenqvist, sepsiskoordinator och initiativtagare till sepsiskedjan.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter