Åtta av tio patienter har ett gott helhetsintryck av akuten

Akutmottagningarna i Ängelholm, Landskrona och Simrishamn har Skånes nöjdaste patienter.

Överlag är patienternas helhetsintryck positivt, cirka 84 procent, efter ett besök på någon av Region Skånes akuter. Det framgår i en patientenkät där patienter i fem landsting runt om i Sverige tillfrågats om sin upplevelse av att besöka en akutmottagning. Den patientupplevda kvaliteten har ökat jämfört med 2016 års mätning.

- Den här undersökningen visar att det stora flertalet är nöjda med våra akutmottagningar. Men vi måste fortsätta jobba med att förbättra mottagandet av våra patienter, säger Fredrik Lennartsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Mindre akuter populärare

Närakuterna i Ängelholm (95 procent), Landskrona (94) och Simrishamn (93) är de akutmottagningar som har flest patienter med positivt helhetsintryck. Hässleholm får över 86 procent patienter med positivt helhetsintryck och Trelleborg 86 procent.

De stora dygnet runt öppna akutmottagningarna, som tar hand om svårare patientfall, får ett sämre helhetsintryck av patienterna. Centralsjukhuset Kristianstad toppar med nästan 85 procent nöjda patienter följt av Ystad med över 83.

Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund har över 78 procent nöjda patienter och Helsingborg har nästan 77 procent patienter med positivt helhetsintryck.

Bland barn- och ungdomsakuterna får Ystad bäst resultat med 90 procent besökare med ett positivt helhetsintryck. Lund, Kristianstad och Helsingborg följer med cirka 85 procent. I Malmö var siffran nästan 82 procent.

Hur upplever patienterna tillgängligheten?

Patienterna på akuten var mer nöjda jämfört med mätningen året innan. Kvinnor är något mindre nöjda än män efter att besökt akuten. Skillnaden är cirka 2 procent.

Den patientupplevda tillgängligheten är i stort sett oförändrad jämfört med året innan.

På frågan om hur lång tid patienten uppskattade att man vistades på akutmottagningen, från det att man kom till dess att man gick hem eller flyttades över till en vårdavdelning, angav nästan 58 procent av skåningarna att man upplevde att man fick vänta i högst 4 timmar medan 42 procent angav över fyra timmar. Detta motsvarar snittet för de deltagande landstingen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter