Arbetet med nytt IT-system för vården fortsätter

I höstas skrev Region Skåne avtal med Cerner Sverige AB om ett nytt, omfattande IT-system för vården. Avtalet överklagades, men nu har företaget som överklagat dragit tillbaka sitt yrkande.

Detta innebär att det inte blir någon överprövning hos Förvaltningsrätten. Därmed kan Region Skånes avtal kring "Sammanhållen digital vårdmiljö" med Cerner Sverige börja gälla. Skåne är den första regionen i Sverige som tecknar avtal om ett sammanhållet IT-system för sjukvården.

Upphandlingen omfattar ett nytt journalsystem, men också all annan informationshantering inom sjukvården. Systemet innebär bland annat möjligheter till ökad patientdelaktighet och förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna.

Projektet är en investering på 1,046 miljarder kronor, fördelade på fem år och regionfullmäktige tog beslut om det i september 2017. Avtalet med Cerner sträcker sig till 2025, med möjlighet att förlänga till 2033.

Se också: Gemensamt IT-system ska förenkla kontakten med vården

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter