Arbetet med att förebygga livmoderhalscancer i Skåne går åt rätt håll

Rutiner i delar av landet ses över för att ytterligare förbättra kvaliteten vid livmoderhalskontroller, samtidigt som utvecklingen för verksamheten i Skåne hela tiden rör sig framåt.

För Skånes del har antalet kvinnor som insjuknar i livmoderhalscancer minskat från 120 fall per år till 60-65 fall sedan 1970-talet. En positiv utveckling.

Utveckling nationellt

Nationella siffror visar dock en annan utveckling, varför laboratorierutinerna kan komma att ses över. Kvinnor som regelbundet går på gynekologisk cellprovskontroll minskar risken att drabbas av livmoderhalscancer med 88 procent. Detta är en liten minskning av skyddseffekten jämfört med tidigare år, då skyddet låg på 90 procent.

- Det är en liten minskning, men vi måste ändå ta detta på allvar. Vi har tillsammans med laboratorierna inlett ett arbete för att snarast komma till rätta med kvalitetsproblemen, säger Björn Strander, ordförande för den nationella vårdprogramgruppen för prevention av livmoderhalscancer.

Förebyggande arbete och stor kunskap

Skåne tillhör inte de landsting och regioner där man ser ett problem med laboratorierutinerna. Med förebyggande arbete i form av vaccination av unga kvinnor, bättre analyser och screeningverksamhet för kvinnor som missat flera kontroller, upptäcker vi cellförändringar i ett tidigare stadie än vad vi gjorde tidigare.

Det finns också en stor kunskap och medvetenhet bland barnmorskor i Skåne att lyfta frågan om vikten av deltagande i screeningprogrammet.

- Cellprovskontrollen är livsviktig och den fungerar överlag mycket bra i Sverige. Även med minskningen på nationell nivå är tillförlitligheten fortfarande mycket hög. Att gå på cellprovskontroll är det bästa sättet att skydda sig mot livmoderhalscancer, menar Gunilla Bodelsson, verksamhetschef klinisk genetik och patologi, Region Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter