Äldrevårdsmottagningar ger en trygg väg in i vården

Region Skåne har förbättrat vården till äldre genom en kraftig utbyggnad av äldrevårdsmottagningar. Idag finns 100 mottagningar spridda över Skåne.

- Tryggheten vi kan erbjuda de äldre är det viktigaste, säger Lena Lantz.

Hon är distriktssjuksköterska på Vårdcentralen Näsby i Kristianstad och ansvarig för den äldrevårdsmottagning som finns på vårdcentralen sedan 2014.

Utformning och arbetssätt på Skånes totalt 100 äldrevårdsmottagningar varierar. I Näsby finns till exempel inget separat väntrum som på en del andra ställen. 

- Vi tog reda på vad de äldre önskade innan vi startade och vi har en stor mångfald bland våra listade patienter. Många vill ha med sig sina barn eller barnbarn till mottagningen och istället för att lägga resurser på ett eget väntrum kunde vi satsa extra på hög tillgänglighet via telefon.

Lär känna patienterna

Äldrevårdsmottagningens telefon är öppen hela dagarna. Samtalen kommer ofta från multisjuka till exempel med hjärtproblem, diabetes eller KOL. Andra lider av ofrivillig ensamhet som kan ge oro och ångest.

- Vi lär känna våra patienter och jag är som en lots som kan involvera många olika aktörer för att göra det bästa för patienten. Vi pratar med hemsjukvården, sjukhuset, anhöriga, ibland psykiatrin och kopplar in volontärverksamhet och LSS när det behövs, säger Lena Lantz.

Just denna dag diskuterar teamet på äldrevårdsmottagningen en äldre kvinna med hjärtsvikt och flera tidigare sjukhusvistelser. Sjuksköterskan Mårten Sandqvist har ett par gånger gjort hembesök men eftersom kvinnan fortfarande inte mår bra får doktorn följa med idag.

Genom just sådana täta kontakter och uppföljningar med patienter går det att förhindra onödiga inläggningar på sjukhus.

Hälsokontroller

En annan framgångsfaktor på äldrevårdsmottagningen i Näsby är att patienter med diagnoser som högt blodtryck, diabetes, hjärtsvikt, KOL och andra kroniska sjukdomar kallas till regelbundna hälsokontroller.

- Vi kan förebygga mycket ohälsa genom att kalla patienter som kanske inte själva tänker på att kräva sin vård, säger Lena Lantz.

Fakta

Region Skåne var 2014 först i landet med att starta äldrevårdsmottagningar för patienter som är 75 år eller äldre.

Det är ett tilläggsuppdrag för ackrediterade vårdcentraler och innebär bland annat att det ska finnas en specialistutbildad sjuksköterska på mottagningen och ett direkt telefonnummer utan knappval som är öppet minst 15 timmar i veckan.

Äldrevårdsmottagningar finns både i offentlig regi och hos privata vårdgivare. På 1177.se kan du läsa mer om äldremottagningar och hitta vilka skånska vårdcentraler som erbjuder detta:

Äldrevårdsmottagning (1177.se)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter