Vill du jobba med eller delta i en klinisk studie?

Hur går en klinisk studie till steg för steg? Nya sajten Kliniskastudier.se är ett stöd för forskare och andra som är intresserade av att genomföra en klinisk studie. Och för patienter som vill delta.

En samlad webbplats till stöd för arbetet med kliniska studier är efterfrågat av många aktörer. Den nya webbplatsen Kliniskastudier.se ska fungera som en samlad informationskälla som underlättar för personer som arbetar med att genomföra kliniska studier och informera om Sverige som forskningsland.

Det övergripande uppdraget för Kliniska Studier Sverige är att stärka och utveckla förutsättningarna för kliniska studier. Sex regionala noder – en vid varje sjukvårdsregion – utgör tillsammans med enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet, grundstrukturen i samarbetet.

Vad erbjuder webbplatsen för stöd och till vem?

- I nuläget har vi främst information för forskare som vill lära sig mer om vad det innebär att arbeta med en klinisk studie och för personer som vill veta mer om vad det innebär att delta i en studie. Via webbplatsen kan även personer som arbetar med kliniska studier, från industri, akademi och sjukvård, få hjälp till kontakt med sin regionala nod för ytterligare stöd, säger Kaj Stenlöf, chef på enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet.

Kliniska studier Forum Söder

I Region Skåne, Kronoberg, Blekinge och Halland heter noden Forum Söder. Forum Söder erbjuder tjänster för kliniska studier och för annan typ av klinisk, epidemiologisk och vårdvetenskaplig forskning. Via enheten för kliniskt prövningsstöd erbjuds forskare och forskargrupper aktiv support under planering, utförande och avslut av kliniska studier.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter