Vårdpersonalen i Skåne bra på att följa hygienrutiner

Region Skånes vårdpersonal fortsätter att vara bland de bästa i landet på att följa hygienrutiner visar årets nationella mätning.

Sveriges Kommuner och Landsting mäter en gång om året om vårdpersonalen följer hygienrutiner och klädregler och hur många patienter som har fått en infektion under vårdtiden.

Ligger på rikssnittet för infektioner

I alla miljöer där det vistas många sjuka människor finns det en ökad risk för att få en infektion. De senaste årens mätningar visar att runt var tionde patient har en vårdrelaterad infektion. Region Skåne har under flera år legat runt rikssnittet i mätningarna och gör det även i år. I årets mätning som ägde rum under vecka 12 och 13 var det 8,9 procent av patienterna i Skåne som fått en infektion i vården.

Ett sätt att förhindra infektioner i vården är att vårdpersonalen följer de regler som finns kring hygien och arbetskläder. Region Skånes vårdpersonal är bland de bästa i landet på att följa hygienrutinerna. I årets mätning följde 85,5 procent av vårdpersonalen hygienrutinerna och 93,3 procent hade rätt kläder.

Ny rutin minskade urinvägsinfektioner

Genom att införa en ny rutin har ortopeden på Skånes universitetssjukhus lyckats minska andelen urinvägsinfektioner rejält. Den nya rutinen introducerades under våren 2016 och redan efter sex månader gick det att se en minskning av vårdrelaterade urinvägsinfektioner med drygt 40 procent. Rutinen innebär att katetern tas bort snabbare efter operation och urinblåsan bevakas med ultraljud för att säkerställa att den inte blir överfull.

Kateterrelaterad urinvägsinfektion är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna och innebär både ökad sjukdom och lidande för patienten och längre vårdtider.

– En framgångsfaktor har varit medarbetarnas driv och vilja att genomföra de nya riktlinjerna samt att konsekvent ställa frågan om patienten är i behov av sin urinkateter, berättar Carita Hedar, enhetschef inom ortopedi och en av de som jobbat med utvecklingen av den nya rutinen.

För förbättringsarbetet vann verksamhetsområde ortopedi tidigare i år Svenska vårdhygienpriset som delas ut av Svensk förening för vårdhygien.

På Skl.se finns hela resultatet av mätningen av hygienrutiner och klädregler och mätningen av vårdrelaterade infektioner.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter