Tre skånska akutmottagningar i topp i patientenkät

Akutmottagningarna i Landskrona, Ängelholm och Simrishamn har några av landets nöjdaste patienter. Överlag är patienterna på Region Skånes akutmottagningar lika positiva som i Sverige som helhet.

En ny nationell patientenkät där patienter tillfrågats om sin upplevelse på Sveriges akutmottagningar presenterades 1 mars. I allmänhet är patientens upplevelse mer positiv på mindre akutmottagningar än på de större. Bland topp tio hittas tre skånska akutmottagningar.

9 av 10 positiva

På delad femte plats finns Lasarettet i Landskrona, Hälsostaden i Ängelholm och Praktikertjänst i Simrishamn. Här har 91 procent av de tillfrågade patienterna har ett positivt helhetsintryck efter sitt besök på akuten. Det kan jämföras med 82 procent i Skåne i stort och 83 procent i riksgenomsnitt.

77 procent av patienterna som besökt akutmottagningarna på Skånes universitetssjukhus har ett positivt helhetsintryck, vilket kan jämföras med Karolinska universitetssjukhuset (74 procent) och Sahlgrenska universitetssjukhuset (79 procent).

Helsingborg bättre än 2015

Vuxenakuten på Helsingborgs lasarett har förbättrat sitt resultat på nästan alla områden som patienterna tillfrågas om sedan förra mätningen 2015. Särskilt syns förbättringar av patienternas upplevelse av respekt och bemötande, med 82 procent positiva 2016 jämfört med 77 procent året innan.

Fler får träffa läkare inom en timme

56 procent patienterna vid de skånska akutmottagningarna svarar att de fått träffa läkare inom en timme. Det är fler än i Sverige som helhet (54 procent) och fler än Stockholms läns landsting (53 procent) och Västra Götalandsregionen (46 procent).

I Skåne uppskattar 41 procent att de vistats på akuten i mer än fyra timmar, vilket är något fler än i riket som helhet (40 procent) men färre än i Stockholms läns landsting (43 procent) och Västra Götalandsregionen (46 procent).

- Trycket har varit hårt på flera av våra skånska akutmottagningar under året, liksom på många håll i Sverige. Patientenkäten visar att de flesta patienter trots detta har en bra upplevelse av sitt besök på akuten. Det är ett gott betyg till medarbetarna som lyckas med att bemöta patienter med omtanke och respekt trots en stressig arbetsvardag, säger Alf Jönsson, regiondirektör.

Ta del av hela resultatet (patientenkat.se)

Om Nationell patientenkät

  • Nationell patientenkät är återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.
  • Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån patientperspektiv och som underlag för jämförelser.
  • Samtliga landsting och regioner deltar i Nationell Patientenkät som samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter