Team hjälper kvinnor med svåra menssmärtor

Endometrios, som bland annat leder till svåra menstruationssmärtor, drabbar var tionde kvinna i fertil ålder. För att ge dessa kvinnor bättre hjälp har Region Skåne skapat särskilda endometriosteam.

I september 2015 startade endometriosteamet på Centralsjukhuset Kristianstad (CSK). Teamet består av gynekologer, barnmorska, kurator, sexolog och snart också en sjukgymnast. Man har också möjlighet att koppla in smärtspecialister.

Till teamet har man knutit en direkttelefon till barnmorskan dit patienter med endometrios kan ringa. Tanken är att patienterna ska veta vart de ska vända sig och snabbt få rätt hjälp.

Färre vårddygn på sjukhus

Det handlar om en grupp patienter som ofta har svåra smärtor men inte alltid har fått den hjälp de behöver av sjukvården. Men genom att tidigt få rätt behandling behöver färre kvinnor få så ont att de måste läggas in på sjukhus för vård.

Och det har fungerat över förväntan. Första halvåret 2015 vårdades kvinnor för endometriossmärtor på CSK i sammanlagt 80 vårddygn. Under motsvarande period 2016, efter att teamet kommit på plats, hade siffran sjunkit till 18 vårddygn.

Vårdprogram ska fånga upp patienterna

I december 2015 kom ett nytt vårdprogram för hela Region Skåne. Där finns tydligt beskrivet hur man även inom primärvård, skolhälsovård, på barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar kan arbeta med endometrios så att patienterna fångas upp tidigt. 

Fakta och kontakt

Det finns endometriosteam på CSK, på Skånes universitetssjukhus (Sus) och på Helsingborgs lasarett.

Gynekologimottagning Sus Malmö

Gynekologimottagning CSK

Gynekologimottagning Helsingborgs lasarett

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter