Ser ryggen på kvinna med långt ljust hår och hatt, annan kvinna står bortvänd bredvid.

Självtest till kvinnor som inte tagit cellprov

Cirka 6000 kvinnor i Skåne kommer under vecka 48 att få ett självtest för gynekologisk cellprovtagning i brevlådan.

Självtesten gäller den gynekologiska hälsokontrollen för kvinnor som är äldre än 30 år eftersom det är i den åldersgruppen som HPV-analys (Humant Papillom Virus) utförs på cellprovet.

Provtagningen är frivillig och riktad till en del av de kvinnor som av olika anledningar inte testat sig vid ordinarie cellprovtagningar.

Utskicket kommer som ett neutralt brev och består av bland annat bomullspinne för provtagning, provtagningsanvisning, transporthylsa och ett svarsbrev. 

Fakta – självtest

Drygt 17000 kvinnor i åldern 30+ har uteblivit från den ordinarie cellprovskontrollen. De 6000 utskick som ingår i pilotförsöket är utvalda så att det blir en jämn spridning i förhållande till Skånes barnmorskemottagningar. Detta för att undvika att ett fåtal mottagningar drabbas av de uppföljningar som kommer att behövas i fall med positivt HPV-resultat.

Utskicket är en pilotstudie som kommer att utvärderas för att se hur självtestet fungerat och om detta är något som ska erbjudas som ett alternativ i framtiden.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter