Självtest ger färre antal cancerdrabbade

HPV-självtest och HPV-test hos tandläkaren står på agendan för att minska antalet som drabbas av cancer orsakat av humant papillomvirus i framtiden.

I Skåne är det 81 procent som kommer på cellprovtagning efter att ha fått hem en kallelse. En relativt hög siffra jämfört med andra delar av landet. Resterande 19 procent, så kallade uteblivare, vill man i framtiden försöka fånga upp, bland annat med hjälp av självtest.

– I framtiden tror jag att självtest kommer att användas mer. De vanligaste orsakerna till att man inte går på kontroller i dag är att man känner sig frisk, känner obehag inför en gynekologisk undersökning eller helt enkelt skjuter på kontrollen i brist av tid. Med hjälp av ett test som var och en kan göra hemma, kan vi få fler till att lämna prov, säger Christer Borgfeldt, överläkare och docent på kvinnokliniken i Lund.

De som med självtest visar att de har HPV i slidan blir kallade till en vanlig cellprovskontroll.
– När testet visar HPV-virus är de flesta mer motiverade till att gå på den vanliga gynekologiska kontrollen.

Viktigt att informera om screening

Läkaren Charlotte Hellsten ser också positivt på användningen av självtest framöver.

– För tio år sedan visste knappt någon vad HPV-viruset var, nu vet många. Det handlar om att skapa en medvetenhet kring att det går att testa sig via ett enkelt test. Vi måste jobba aktivt för att få kvinnor att delta i screening, det är det som är det viktiga. Framöver kommer vi nog också att kunna fånga upp kvinnor som inte går på sina kontroller via självtest, säger Charlotte Hellsten, sektionschef och överläkare gynekologi i Malmö och Lund.

Användningen av självtest spås även bli mer kostnadseffektiv.
– På sikt kommer det att bli effektivare och sett ur en samhällsekonomisk vinkel tjänar samhället på självtest. Det vanliga testet kostar cirka 450 kronor och kvinnorna måste då dessutom ta ledigt från jobb och ta sig till en mottagning. Ett självtestkit kostar cirka 25 kronor och 180 kronor att analysera.

Politiskt beslut

Frågan om självtest kommer att tas upp av hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 maj.

Men självtest är inte det enda som står på agendan inför framtiden. Det pratas även om att man i framtiden ska kunna ta ett HPV-test från munnen i samband med ett tandläkarbesök.
– Det är absolut en möjlighet att testa sig via en sticka i munnen när man ändå är hos tandläkaren, men då kan man egentligen likaväl testa sig hemma, avslutar Christer Borgfeldt.

Fakta: HPV – humant papillom virus

HPV är ett mycket vanligt virus som finns i över hundra olika typer. En del HPV-typer kan orsaka vårtor, oftast på händer och fötter. Andra typer kan orsaka vårtor i underlivet, så kallat kondylom. Dessutom finns det några HPV-typer som kan ge cellförändringar som kan leda till cancer, framför allt i underlivet. Genom att vaccinera sig kan man skydda sig mot två av de HPV-typer som orsakar cancer. Källa: 1177

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter