Positiv utveckling för prostatapatienter

Utredningstiden för prostatapatienter har halverats sedan 2015. Ett positivt budskap till patienter som Simon Dahlqvist från Ystad, som tycker att väntan på besked ibland varit för lång.

I Region Skåne får cirka 1200 män om året besked om att de har prostatacancer. Var tredje patient som utreds för misstänkt prostatacancer i Region Skåne får diagnosen. Totalt 6 av 10 påbörjar sin behandling inom den nationella tidsramen och utredningstiden har halverats sedan satsningen på kortare väntetider inleddes 2015.

Man tror att en ärftlig gen är en av många orsaker till prostatacancer. Med den vetskapen började Simon Dahlqvist egentligen testa sig alldeles för sent, eftersom hans far också haft diagnosen.

- Det var min hustru som sparkade igång mig. Jag kom till en reumatolog. Hon tog PSA-test (markör för cancer) och såg att det var högt, men ville avvakta. Det gick ett år och sedan togs ett nytt prov, som denna gång låg litet högre i värdet. Man skrev då remiss till Urologen på Ystad Lasarett 1 okt 2015.

Blandade känslor

Simon tycker att han blivit väl omhändertagen och att personalen varit väldigt kunnig. Han tycker dock att väntan på besked och tider ibland blivit för lång.

- När man ska lämna PSA prov, får man remiss hem och ska då besöka vårdcentralen var tredje månad och ta prover. Varje gång har jag fått ringa till en kontaktsjuksköterska för att få remiss. Det har inte varit lätt att få tag på dem.

6 av 10 patienter som har genomgått ett standardiserat vårdförlopp och startat behandling under januari-februari 2017 klarar de nationellt uppsatta ledtiderna. Utredningstiderna för prostata har kortats, men det finns fortfarande mycket kvar att förbättra.

Aktiva insatser för förbättring

Thomas Jiborn, överläkare på urologen i Malmö berättar att man jobbar väldigt aktivt med att se över flödet av patienter för att säkerställa att man får rätt vård i rätt tid.

- Vi har prioriterat om och kan sakta men säkert öka tillgängligheten. Det är dock viktigt att inte glömma bort andra, mer godartade åkommor. Det finns diagnoser, som kan vara bieffekter av prostatabehandling som kan påverka en patients livskvalité oerhört.

Simon Dahlqvist tycker han haft tur och mår bra idag. Han har också valt att engagera sig i Protatacancerförbundet-syd för att kunna vara med och förbättra och fungera som stödperson.

- Får man en diagnos kan det vara skönt att prata med någon som har egna erfarenheter. Hemma har vissa svårt att prata om till exempel sexuella problem, men hos oss är det högt i tak.

Mer information om prostatacancer och standardiserade vårdförlopp hittar på på www.1177.se

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter