Patienter visar stort förtroende för 1177 Vårdguiden på telefon

Närmare fyra av tio personer som ringer 1177 Vårdguiden på telefon i Skåne för sjukvårdsrådgivning uppger att de annars hade sökt sig till akuten.

- De flesta patienter följer de råd vi ger och mätningar visar att det finns ett mycket stort förtroende för tjänsten, säger Monica Larsson, områdeschef 1177 Vårdguiden på telefon.

Nöjda patienter

1177 Vårdguiden på telefon i Skåne har cirka 50 000 inkommande samtal per månad. Resultaten av Nöjd Kund Index, som genomförs nationellt, visar på mycket goda resultat i Skåne vad gäller bemötande, trovärdighet, kommunikation och att få tillräcklig tid för samtalet.

86 procent av de som fått rådgivning angav att de också följt råden. 37 procent sa att de hade uppsökt akutmottagning om de inte ringt 1177 Vårdguiden på telefon.

- 1177 på telefon hjälper patienter att avgöra vad de ska göra när de är sjuka. Ibland är bästa lösningen att stanna hemma och vårda sig själv och ibland bör de uppsöka vårdcentralen. Mer sällan är akuten bästa alternativet, säger Monica Larsson.

Väntetider ska kortas

Utmaningen med 1177 Vårdguiden på telefon i Skåne är att kunna besvara alla inkommande samtal, vilket också framgår i mätningen. För att minska väntetiden rekryterar Region Skåne just nu fler sjuksköterskor för att tillgodose behovet. Samtidigt pågår ett nationellt projekt för att korta väntetiderna genom ett utökat samarbete med en rad andra landsting i en gemensam telefonkö.

Utöver 1177 Vårdguiden på telefon finns webbplatsen 1177.se där besökssiffrorna stadigt ökar och uppgår till omkring en miljon per månad bara i Skåne.

Egenbedömningstjänst

För två år sedan utvecklade Region Skåne en egenbedömningstjänst för ett antal vanliga infektionssymtom. Genom att svara på en rad frågor i tjänsten på 1177.se kan patienterna få råd om de kan vårda sig själv, bör kontakta en vårdcentral, uppsöka en akutmottagning eller ringa 1177. Tjänsten har nu blivit nationell och utökas inför sommaren från sex till tolv vanliga symptom.

- Denna interaktiva tjänst har stor potential och vägleder patienterna med vad de bör göra vid några av de vanligaste symptomen, säger Monica Larsson.

Egenbedömningstjänst (1177.se)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter