Nytt rikssjukvårdsuppdrag inom barnkirurgi

Region Skåne och Skånes universitetssjukhus får ett nytt rikssjukvårdsuppdrag inom barnkirurgi.

Det nya uppdraget omfattar kirurgiska ingrepp på barn och ungdomar inom tre områden: bråck på diafragma, missbildningar på matstrupen och missbildningar i bäckenbotten, tarm och urinvägar.

Barn från hela landet

Uppdraget innebär att Skånes universitetssjukhus tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset från den 30 juni 2018 till den 30 juni 2024 kommer att operera barn och ungdomar med de aktuella missbildningarna från hela landet. För Skånes universitetssjukhus del handlar det om runt 55 patienter per år.

Rikssjukvårdsnämnden tog beslutet om det nya uppdraget den 13 december, och uppdraget blir det femte rikssjukvårduppdraget för Region Skåne.

Om rikssjukvård

Rikssjukvård är viss högspecialiserad hälso- och sjukvård som koncentreras till ett eller två sjukhus i Sverige för att uppnå högre kvalitet och för att kunna använda resurser bättre. Det är Socialstyrelsens rikssjukvårdsnämnd som fattar beslut om uppdragen.  

Region Skåne och Skånes universitetssjukhus har sedan tidigare rikssjukvårdsuppdrag inom hjärtkirurgi på barn och ungdomar, hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel, hjärttransplantation och lungtransplantation.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter