Ny kamera kan upptäcka tumörer tidigare

Med en ny generation kameror (PET-CT) kan sjukvården få bättre diagnostiska bilder. Inom cancervården innebär det bland annat att tumörer och tecken på spridning kan upptäckas tidigare.

Nu satsar Region Skåne på att installera ny utrustning på flera av sjukhusen.

Den nya tekniken är en del av satsningen på att förbättra tillgängligheten inom cancervården. För att få kortare väntetider och upptäcka cancer tidigare behövs en ökad kapacitet av PET-CT. Även inom hjärt-kärlsjukdom, demenssjukdom och inflammatoriska sjukdomar har utrustningen en allt större betydelse.

Fem nya kameror

Totalt köper Region Skåne in fem nya PET-CT-kameror till ett värde av mer än 100 miljoner kronor. Två äldre kameror i Lund och Malmö har bytts ut. Dessutom har en nyinstallation gjorts i Malmö, vilket innebär att Malmö har fördubblat sin kapacitet.

Ytterligare en kamera installeras i Lund 2018 då även Kristianstad får sin första kamera. Helsingborg får en kamera i samband med att ombyggnaden av nya sjukhuset är klar. I Lund finns även en PET-CT-kamera från 2011 kvar.

Behovet i Skåne

Cirka 6 000 PET-CT-undersökningar genomfördes i Skåne 2016. 8 av 10 undersökningar gäller cancerpatienter. Behovet av dessa undersökningar beräknas fortsätta öka kraftigt under de kommande åren såväl inom cancersjukdom som inom hjärt-kärlsjukdomar, neurologiska sjukdomar som till exempel Alzheimers och inflammatoriska sjukdomar.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter