Nu blir vården avgiftsfri för dig under 20 år

Från årsskiftet blir all vård avgiftsfri för dig som är under 20 år. Dessutom blir gynekologiskt cellprov gratis för kvinnor.

För dig under 20 år kommer det snart att vara gratis både att besöka en vårdmottagning och att bli inlagd på sjukhus. Tidigare har besök på mottagning varit avgiftsfria upp till 18-årsdagen i Skåne.

Gynekologiskt cellprov är en av de screeningundersökningar som görs för att tidigt upptäcka förändringar som kan leda till cancer. Cellprovet blir nu avgiftsfritt för kvinnor mellan 23 år och 70 år, som regelbundet blir kallade till cellprovtagning.

Hjälp oss att minska uteblivna besök

Uteblivna besök kostar mycket varje år, helt i onödan. Hjälp oss genom att höra av dig om du inte kan komma till ett bokat besök. Då kan någon annan få din tid och vi sparar både tid och pengar.

Patientavgifterna hittar du på 1177.se

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter