Ingen brist på barnvaccin i Skåne

Media har rapporterat om oro för brist på barnvaccin i Sverige. Skånska föräldrar behöver inte vara oroliga. Region Skåne har ett särskilt avtal för barnvaccin för att säkerställa att vaccinet räcker

Region Skåne har lyckats säkra tillgången på barnvaccin i Skåne under de senaste året trots att det rått brist på vaccin i omvärlden. Just därför har Region Skåne fått i uppdrag av de andra landstingen att göra en upphandling av barnvaccin för alla Sveriges landsting och regioner.

Uppdraget från Sveriges landstings- och regiondirektörer till Region Skåne är att ha ett nytt vaccinavtal på plats den 1 januari 2019.

För att få ett bra skydd mot allvarliga sjukdomar erbjuds och rekommenderas alla barn i Sverige vaccination mot nio sjukdomar. Flickor erbjuds även vaccination mot HPV.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter