Ingen brist på barnvaccin i Skåne

Media har rapporterat om oro för brist på barnvaccin i Sverige. Skånska föräldrar behöver inte vara oroliga. Region Skåne har ett särskilt avtal för barnvaccin för att säkerställa att vaccinet räcker

Region Skåne har lyckats säkra tillgången på barnvaccin i Skåne under de senaste året trots att det rått brist på vaccin i omvärlden. Just därför har Region Skåne fått i uppdrag av de andra landstingen att göra en upphandling av barnvaccin för alla Sveriges landsting och regioner.

Uppdraget från Sveriges landstings- och regiondirektörer till Region Skåne är att ha ett nytt vaccinavtal på plats den 1 januari 2019.

För att få ett bra skydd mot allvarliga sjukdomar erbjuds och rekommenderas alla barn i Sverige vaccination mot nio sjukdomar. Flickor erbjuds även vaccination mot HPV.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter