Hjärtpatienter i Kristianstad lyckas fimpa

Att sluta röka efter en hjärtinfarkt är livsviktigt. Trots det är det svårt att få infarktpatienter att fimpa. Men på Centralsjukhuset i Kristianstad lyckas faktiskt majoriteten sluta.

Den som inte slutar röka efter en hjärtinfarkt löper dubbelt så stor risk att dö jämfört med den som är rökfri en månad efter infarkten. Trots tydlig statistik är det enligt kvalitetsregistret Swedeheart svårt att få infarktpatienter att lägga bort cigaretten.

På Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) märks det till skillnad från på många andra håll i landet en positiv trend, sett till antalet rökande infarktpatienter som slutat röka. På CSK lyckas över 70 procent av patienterna som drabbats av infarkt att sluta röka inom ett år.

Drygt hälften slutar

Sett till landet i stort är det i genomsnitt drygt hälften av rökarna som slutar inom ett år efter en infarkt.

– Jag kan inte svara på vad vi gör som de andra inte gör. Det är glädjande att det arbete vi gör för att få patienter till att sluta röka ger resultat, säger Helene Holmer, som är biträdande verksamhetschef för medicinkliniken i Kristianstad.

Samtal motiverar

En av åtgärderna för att patienter ska sluta röka efter en infarkt är rådgivande samtal, vilket också är en del som undersöks i rapporten.

– Vi pratar mycket med patienterna som drabbats av hjärtinfarkt om riskfaktorer och då är rökning en oerhört stor risk. Att prata är en viktig del i att sluta röka och att prata om varför patienten kan ha drabbats av en infarkt leder ofta till motivation till förändring, berättar Helene Holmer.

Självklart med rådgivning

På Centralsjukhuset i Kristianstad minskar antalet rådgivande samtal, men det resultatet handlar i själva verket mer om att samtalen inte alltid registreras.

– Registreringen minskar, men det betyder inte att vi inte ger råd till varje patient. Det handlar snarare om att vi ser det som en självklarhet och därmed missar att registrera samtalet som ett rådgivande samtal, säger Helene Holmer.

Hjälp och stöd att sluta röka

Du kan få stöd och råd hos Sluta-Röka-Linjen. Ring 020-84 00 00 eller gå in på Slutarokalinjen.se. Där finns erfarna tobaksavvänjare som hjälper dig kostnadsfritt.

Sluta röka-linjen

Du kan också använda 1177 Vårdguidens interaktiva tjänst Rökfri. Tjänsten är gratis och finns på webben och som app till din smarta telefon.

Tjänsten Rökfri (1177.se)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter