Färre skadas i vården

På fyra år har andelen vårdtillfällen med skador som bedömts möjliga att undvika minskat från 8,5 till 4,4 procent i Region Skåne.

Det visar en ny granskning av patienters journaler från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Granskningen innefattar nära 65 000 journaler från omkring 60 svenska sjukhus under åren 2013 till 2016.

– Våra medarbetare jobbar mycket medvetet med patientsäkerheten idag. Trots att det ofta är brist på vårdplatser och av och till hög arbetsbelastning så förbättrar vi resultaten. Det är imponerande, säger Mats Molt, regional chefläkare.

Färre skador jämfört med andra landsting

På de skånska sjukhusen granskades drygt 1400 journaler under år 2016. Andelen som skadas i vården är enligt resultaten lägre i Region Skåne än i jämförbara landsting.

– Siffrorna ska tolkas med försiktighet eftersom det alltid finns en osäkerhet i den här typen av granskningar. Men att andelen som skadas i vården går ner för fjärde året i rad ser jag som ett tecken på att den skånska vården blir säkrare, säger Mats Molt.

Täta kontroller upptäcker fel

Statistiken ser särskilt positiv ut när det gäller läkemedelsrelaterade skador och det som kallas svikt i vitala funktioner. Det senare kan till exempel vara problem med andningen eller när hjärtat är på väg att sluta slå.

Felicia Eklund är sjuksköterska på på Centralsjukhuset Kristianstad. Hon kollar blodtryck, hjärtfunktion och syreupptagningförmåga minst var tolfte timme på sina patienter på ortopedavdelningen. På så vis kan hon snabbt märka om en patient blir sämre. Kontrollen kallas National Early Warning Score (News) och är ett av flera verktyg Region Skåne har infört för att förbättra patientsäkerheten.

– News är ett bra stöd i den kliniska bedömningen av en patients allmäntillstånd för att tidigt upptäcka något fel, säger Felicia Eklund.

På SKL.se kan du läsa mer om resultaten och ta del av hela rapporten 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter