De lyfter vikten av förebyggande sjukvård

Det är allt fler kvinnor som i dag går på sina cellprovskontroller. Men det finns fortfarande ett stort bortfall, vilket barnmorskorna i Rosengård arbetar aktivt med genom förebyggande arbete.

Under de senaste decennierna har det skett flera förändringar vad gäller cellprovskontroller. Det handlar om förbättringar när det gäller allt från rutiner för kallelser till själva provtagningstekniken och analys av provet.

– Nu får kvinnorna en kallelse med en tid och det finns även möjlighet att boka tid. De flesta mottagningar har även drop-in under vissa tider, vilket leder till ett minskat bortfall, även om bortfallet fortfarande är stort, berättar Britt-Marie Mellergård, barnmorska på Barnmorskemottagningen i Rosengård.

Vikten av förebyggande vård

På Barnmorskemottagningen i Rosengård arbetas det aktivt för att minska bortfallet.

– Den förebyggande hälsovården finns inte i samma utsträckning i många kulturer, vården är snarare något man besöker vid problem, för att få medicin. Vi arbetar med att lyfta vikten av vad den förebyggande vården, vad själva kontrollerna innebär och vad skillnaderna mellan att gå på sina kontroller och inte, kan ha för betydelse, säger Gunilla Kristiansson, som också är barnmorska på Barnmorskemottagningen i Rosengård.

De är bland annat ute och ger information i centrala Rosengård, i lokala kvinnogrupper och syns även på Malmöfestivalen.

– Vi informerar om cellprov och preventivmedel och om hur vårt system fungerar. Vi pratar om hur viktigt det är att gå på sina kontroller, säger Britt-Marie Mellergård.

Färre moment ger samma resultat

Det är som nämnt ovan inte bara processen för kallelser som ändrats under åren som barnmorska, utan även utförandet av cellprovskontrollen, själva provtagningen.

– Om jag ska förklara det kortfattat kan jag säga att det tidigare krävdes tre moment, i dag krävs det bara ett moment för att ge samma mängd provmaterial, säger Britt-Marie Mellergård.

Ny analysmetod

Många av förändringarna som barnmorskorna nämner har varit i bruk sedan flera år tillbaka men det finns även förändringar som nyligen införts. I januari i år infördes en ny analys av cellprovet.

– Det är en ny analys av HPV-virus för alla kvinnor över 30 år. Provet tas på samma sätt som tidigare, men vid analysen görs först ett HPV-test och om det är positivt görs därefter ett test av cellerna, cytologi. När det gäller yngre kvinnor mellan 23-29 år, tittar man först på cellerna och om de ser avvikande ut gör man ett HPV-test. Det har att göra med att unga kan ha HPV-virus som oftast läker ut av sig själv, säger Britt-Marie Mellergård.

Framöver tror de att fler kvinnor kommer att gå på kontroller.

– Vi märker att det finns en större kunskap hos allmänheten. Många av de unga tjejerna är pålästa och duktiga på att gå på kontroller och det sprider sig förhoppningsvis, säger Gunilla Kristiansson.

Drop-in-tider vecka 20

För att ytterligare uppmärksamma hur viktigt det är att man går på provtagning, erbjuder vissa barnmorskemottagningar i Region Skåne drop-in-tider för cellprovtagning under vecka 20, cellprovsveckan. Mer information:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter