Närbild på ett rör och elledningar med en skylt där det står högspänning.

Region Skåne fortsätter att minska sin elförbrukning

Region Skåne använder allt mindre el. Under 2022 har energianvändningen totalt minskat med fem procent, varav elanvändningen med dryga tre procent. Och den positiva utvecklingen håller i sig.

 - Höstens fokus på energi har växlat upp arbetet ytterligare. Det är både glädjande och nödvändigt att se att arbetet ger resultat, säger energistrateg David Nilsson i Region Skåne.  
 
Några av insatserna har varit temperatursänkningar, behovsstyrning av ventilation och närvarostyrning av belysning, att leta energitjuvar med hjälp av värmekamera samt utbildning och information. Medarbetare har exempelvis uppmanats att släcka belysning, datorer och skärmar när de inte används och att felanmäla energitjuvar.  

Sus i Malmö har minskat mest

Fastighetsdriften genomför energironder för att se till att ventilation, belysning och annan utrustning inte står på i onödan. Gammal utrustning byts ut mot energisnål teknik. Armaturer med gamla ljuskällor byts ut till moderna med LED-teknik och närvarostyrning på samtliga sjukhusområden.  
 
Vad gäller elförbrukning så är minskningen störst på Skånes universitetssjukhus Malmö. Där har elförbrukningen minskat med tio procent under oktober till december år 2022 jämfört med samma period år 2021.

Minskar risken för manuell bortkoppling  

Fördelarna med att minska energianvändningen är flera.   
 - Vår klimatpåverkan minskar, våra kostnader minskar och vi minskar risken för elbrist och en eventuell frånkoppling av el i samhället i stort, säger David Nilsson.  
 
Men att spara på elen handlar också om en solidaritetshandling för dem som behöver den mest.  
 - När vi minskar vår energianvändning så frigör vi samtidigt värme, el och gas till andra som kan behöva det bättre än vi. Så vår utmaning under 2023 är att tillsammans minska energianvändningen ytterligare, säger David Nilsson.

Region Skåne i princip fossilfritt  

De senaste åtta åren har Region Skåne färdigställt energiprojekt för 220 miljoner kronor. Projekten har resulterat i stora energibesparingar. Energianvändningen har minskat med 25 procent under dessa år. Utöver investeringar arbetar Region Skåne kontinuerligt med effektivisering i den dagliga driften.   
 
Region Skåne är i princip fossilfritt idag. Andelen fossilfri energianvändning i regionens fastigheter och de verksamheter som bedrivs där har ökat från 92 procent till 99,97 procent.