Porträttbild på Anna Pettersson. ny utvecklingsdirektör i Region Skåne

Anna Pettersson blir ny utvecklingsdirektör i Region Skåne

Anna Pettersson blir ny utvecklingsdirektör i Region Skåne. Hon tillträder sin nya tjänst i juni 2023.

Anna Pettersson har lång erfarenhet av att samla utvecklingsaktörer både på det regionala och nationella planet. Sedan fyra år tillbaka arbetar hon som regional utvecklingsdirektör i Region Västerbotten. Hon har också varit ledamot i den nationella elektrifieringskommissionen och är styrelseledamot i flera bolag inom forskning och innovation.

– Vi behöver vara drivande när det gäller de regionala utvecklingsfrågorna i en tid med stora förändringar i vår omvärld. Med sin gedigna erfarenhet och starka ledarskap kommer Anna Pettersson vara en viktig ledare med förmåga att bygga relationer och åstadkomma resultat som kommer bli till nytta för hela Skåne. Kompetensförsörjningen och att stärka Skåne som tillväxtregion står högt på agendan och det är områden som hon har lång erfarenhet av, säger Lars-Åke Rudin, tf regiondirektör.

Stärka Skånes roll i den hållbara omställningen

Tidigare har Anna Pettersson varit regiondirektör för Regionförbundet Västerbottens län under sju år. Hon har också varit vd för Radiotjänst i Kiruna.

– Jag ser verkligen fram emot att ta mig an uppdraget som utvecklingsdirektör i Region Skåne. Skåne är en dynamisk region, strategiskt placerad nära kontinenten. Att vara med och stärka Skånes position som tillväxtmotor i den hållbara omställningen och bidra till att skapa attraktiva och goda livsmiljöer känns väldigt spännande, säger Anna Pettersson.

Lagstadgat kärnuppdrag

Det regionala utvecklingsuppdraget är ett av Region Skånes lagstadgade kärnuppdrag. Det är Region Skånes uppgift att samordna utvecklingsfrågorna i Skåne och leda arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. Tillsammans med många andra aktörer skapar Region Skåne förutsättningar för ett Skåne med framgångsrika företag, jobb, utbildningstillfällen, förbättrad infrastruktur, regional fysisk planering, miljö och bättre liv och hälsa.