• Gylleboverket, Ifö Center och Nordisk Panorama Film Festival är nominerade till Region Skånes kulturpalett 2022. Foto: Teresa Holmberg, Jona Elfdahl och Niklas Gyberg Ivarsson

Tre verksamheter är nominerade till Region Skånes kulturpalett 2022

Hur kan man skapa rum och platser för konst och kultur när förutsättningarna förändras på grund av en pandemi? Det vet de tre skånska kulturverksamheter som nominerats till årets Kulturpalett.

Region Skånes Kulturpalett är ett verksamhetspris som för 2022 har fokus på kulturens rum och platser, ett av fem utvecklingsområden i Regional kulturplan för Skåne 2021–2024. Prissumman är 100 000 kronor. Vilken verksamhet som får priset offentliggörs den 30 november, på Rantafej, Region Skånes årliga mötesplats för kommuner och kulturaktörer i Skåne.

Innovativa rum och platser

Totalt 24 kulturverksamheter har nominerats till årets Kulturpalett. Region Skånes kulturnämnd har valt ut tre.

Kulturpaletten 2022 uppmärksammar innovativa rum och platser för konst och kultur - våra gemensamma arenor för upplevelser, möten, samtal och skapande. Under pandemin har vi sett hur rum, resurser och mötesplatser för konst och kultur har förändrats och utvecklats på olika sätt.

Med Kulturpaletten vill Region Skåne uppmärksamma nytänkande verksamheter som på ett kreativt sätt gör konst och kultur tillgänglig för fler - för att nå ut och skapa förutsättningar för breddat deltagande.

Nominerande till Kulturpaletten 2022

Gylleboverket
Konstnärskollektivet Gylleboverket på Österlen är en tvärkonstnärlig mötesplats, produktionsplattform och resurs för såväl konstnärer, kulturskapare som invånare och besökare. På Gylleboverket används rum och plats på kreativa, konstnärliga sätt. Plattformar skapas för att människor ska mötas, samtala och gå in i fördjupade undersökande processer och konstnärliga experiment där de stora frågorna som rör vår samtid, klimatet och en värld i förändring ligger i fokus.

Platsen som social skulptur på gammal byggåtervinning på Österlen (utveckling.skane.se)

Ifö Center
Ifö Center är ett konstnärsdrivet kulturhus som använder sin plattform för att skapa möte mellan olika kulturformer där alla har möjlighet att ta del av och skapa kulturella upplevelser. De har utvecklat de anrika Iföverken i Bromölla till något nytt genom konst, kultur, berättelser, kunskapsöverföring, solidariskt tänkande, självorganisering, samverkan och möten som sträcker sig från det lokala till det internationella.

Från nedlagd fabrik till levande kulturhus med högt i tak och plats för alla (utveckling.skane.se)

Nordisk Panorama
Nordisk Panorama är nominerade för att festivalen alltid lyckas utforska nya, kreativa sätt att driva sitt arbete gentemot olika grupper i samhället. Genom Nordisk Panorama Film Festival, som har sin bas i Malmö, har organisationen omdefinierat konceptet av rum på ett sätt som utmanar våra föreställningar kring vad kulturens rum och platser kan vara. Under pandemin när människor inte har kunnat besöka biografer i lika stor utsträckning som tidigare, valde Nordisk Panorama att ta filmvisningar dit publiken fanns. Bland annat visades öppningsfilmen på tre olika platser i Skåne.

När filmen får ta plats i stadens rum (utveckling.skane.se)

Fakta om Kulturpaletten

Region Skånes Kulturpalett är från och med 2021 ett verksamhetspris som ska uppmärksamma verksamheter som arbetar framgångsrikt med målgruppsarbete, publikutveckling och ett inkluderande kulturliv.

Kulturpaletten är knutet till utvecklingsområdena i Regional kulturplan för Skåne 2021–2024: Konstnärligt skapande, Delaktighet och medskapande, Kulturens rum och platser, Barns och ungas rätt till kultur samt Digital utveckling. Kulturpaletten ska varje år att ha fokus på ett av utvecklingsområdena i kulturplanen och 2022 lyfts utvecklingsområdet Kulturens rum och platser.