Sandstrand

Skåne samverkar mot erosion

Kusterosion, att sand och material förflyttas inåt land eller ut i havet av vind, vågor och höjda havsnivåer, sker just nu snabbare än någonsin. Projektet LIFE Coast Adapt har visat att det går att motverka kusterosion genom att inspireras av naturen

Linda Hellberg är biolog, naturvårdare och delprojektledare för Helsingborgs aktiviteter i LIFE Coast Adapt – ett projekt där Region Skåne är samverkanspart. I projektet testas nya metoder för att minimera erosionens effekter längs Skånes kuster. Metoderna är naturbaserade - man använder bara material och växtlighet som är naturligt förekommande på platsen för att lösa ett problem.

– Vi människor tänker alltid att vi är smartare än naturen och kan lösa problem med tekniskt smarta lösningar. Men naturen har ju ändå jobbat i hundratusentals år genom evolution med att hitta de allra smartaste lösningarna på olika problem, säger Linda Hellberg.

Binder sanden

För kusterosion är ålgräsplantering och sandfodring två metoder som testas i Skåne. När man planterar växter, på land eller i vatten, är syftet att rötterna ska binda sanden och göra det svårare för naturens krafter att förflytta den. Sandfodring innebär att sand läggs ut på stranden eller en bit ut i vattnet för att skapa en svagare sluttning och motverka erosion. Den metoden används vid Fortuna strand i Helsingborg. 

Alternativa sandkällor 

I Fortuna ville man bevara de fina ålgräsängar som fanns ute i vattnet. Istället för att ta upp sand där, hittade man sand genom att ringa runt till lokala hamnar, byggföretag och kommuner. Det handlade om flera tusen kubik.
– Vi lyckades faktiskt få ihop så pass mycket sand att åtgärden blev så stor som vi tänkt oss från början. Det har varit tidskrävande men värt det ur ett hållbarhetsperspektiv.

Konstgjorda skydd sällan lösningen  

De naturbaserade lösningarna har många fördelar jämfört med konstgjorda, så kallade hårda, skydd. Betongmurar är ofta effektiva på att fixera just där de finns. Men hårda strukturer innebär att vindarnas och vattnets krafter förflyttas och gröper ur runt om.
– I Fortunas fall hade vi mycket dialog med boende, byalag, naturskyddsföreningen och de som nyttjade stranden. Det var väldigt tydligt att det var just den fina sandstranden som man verkligen njöt av, säger Linda Hellberg.

Åtgärderna testas på flera sätt

Projektet vid Fortuna strand är i sitt slutskede och mätningar har redan inletts. Forskare från Lunds universitet tittar på vart sanden tar vägen över tid och hur växt- och djurlivet påverkas av åtgärden. Men åtgärderna prövas också på helt naturlig väg.
– Stormen Malik var besvärlig ur ett kustskyddsperspektiv, med kraftigt högvatten, men skyddet på Fortuna strand gjorde sitt jobb. Mycket av sanden försvann ut i havet, men det som skulle skyddas bakom blev skyddat, säger Linda Hellberg.

Härmar naturen så långt det går  

Att använda naturbaserade åtgärder för att skydda viktiga platser innebär också att man behöver underhålla dem, till exempel att fylla på med mer sand. Linda Hellberg menar att det är så naturen fungerar, att den är föränderlig.
– Poängen med naturbaserade lösningar är att härma naturen så mycket som möjligt. Att ta hjälp av naturen själv för att läka den.

Fakta:

LIFE Coast Adapt sker i samverkan mellan Region Skåne, Ystad kommun, Lomma kommun, Helsingborgs kommun, Länsstyrelsen, Lunds universitet och Skånes Kommuner. Projektet finansieras av EU-programmet LIFE samt Havs- och vattenmyndigheten.

Problemet med stigande havsnivå, erosion och översvämning i kustområden kräver strategiska och samordnade insatser på lokal, regional och nationell nivå. Genom att initiera och leda samverkansprojekt som Lifecoast adapt bidrar Region Skåne till att lösa komplexa och för enskilda kommuner ofta svårlösliga frågor i samverkan på regional nivå.

Läs mer

LIFE Coast Adapt (lifecoastadaptskane.se)

Kusterosion (utveckling.skane.se)