Bild tagen ovanifrån på ett tak med solceller.

Region Skåne växlar upp produktionen av solenergi

Solenergi utgör en procent av Region Skånes samlade energiförsörjning. Men antalet solcellsanläggningar växer och resultaten syns längst uppe på några av våra byggnader.

I spåren av elkrisen finns stora fördelar med att satsa på solenergilösningar. Regionfastigheter har fått i uppdrag att se över möjligheten till fler solcellsinstallationer på Region Skånes fastigheter. Här erbjuder taken på byggnaderna goda möjligheter till förnybar lokal elproduktion.

Mer egen el

Även om solcellerna är som mest effektiva en solig sommardag ger de god effekt året runt.  

– Med fler solceller minskar vårt behov av att köpa el. Målet är att vi ska ha så mycket egenproducerad el som möjligt, säger Anna Lord-Arvidsson, energitekniker i Helsingborg-Landskrona.
Hennes tjänst är ny och en del av att Region Skåne växlat upp arbetet med att spara energi.  

Ger effekt även molniga dagar   

Sedan tidigare finns solceller på ett tjugotal byggnader i Region Skåne. Den sammanlagda årsproduktionen är 1 350 000 kilowattimmar. En siffra som kan komma att stiga med de nya satsningarna.   

Dagens höga energipriser har ytterligare ökat lönsamheten för Region Skånes solcellsanläggningar och ger ett välkommet energitillskott till sjukhusområdena. De har visat sig vara en pålitlig energikälla.   

– Solceller är en säker investering som kräver minimalt med underhåll. Solcellerna kan ha en livslängd på cirka 25-30 år, säger Anna Lord-Arvidsson.  

 Mycket att ta hänsyn till

När man planerar solcellsanläggningar måste man ta hänsyn till en rad faktorer, exempelvis takets utformning och hur solen rör sig. Andra hänsynstaganden handlar om hållbar upphandling och att följa MSB:s rekommendationer om att inte sätta solceller på byggnader där det bedrivs kritisk verksamhet.  

Solenergin används direkt   

Ett aktuellt exempel från Kristianstad visar på solcellernas potential. Här finns en sprillans ny solcellsanläggning på taket på Tandvårdshuset. De 128 takpanelerna ska generera cirka 51 000 kilowattimmar per år, vilket motsvarar tre eluppvärmda villors årliga elanvändning.   
  
– All elproduktion används i Tandvårdshuset. Vi hade tur som beställde solcellspanelerna innan efterfrågan ökade, säger Patrik Svensson, elprojektledare i Kristianstad. Han syftar på den explosionsartade efterfrågan på solceller som uppstått till följd av energikrisen.  

Läs mer

Beslut om Enegistrategi 2030

Region Skånes miljöprogram 2030