Region Skåne prisar insatser inom miljö, arkitektur och design

Region Skåne delar årligen ut priser som hyllar kreativa insatser inom miljö, design och arkitektur. 2022 prisas allt från poddar och torg till satsningar för att skapa en klimatneutral bygg- och anläggningssektor.

– Vi är stolta över att premiera goda skånska exempel som vi hoppas engagerar och inspirerar andra. Det är viktigt att driva utvecklingen inom områdena arkitektur, design och miljö för att skapa goda livsmiljöer och en hållbar framtid, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Fram till den 15 februari var det öppet för allmänheten att nominera sina favoriter till 2022 års priser. Och idag tillkännager vi vinnarna.

– I Skåne finns otroligt många kreativa människor som aldrig slutar blicka framåt och som hela tiden utvecklar nya hållbara produkter och tjänster. Detta vill vi ju såklart belöna, för det är denna innovationskraft som för Skånes utveckling framåt och därmed bidrar till bättre levnadsvillkor för oss alla, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör på Region Skåne.

Miljöpris

Region Skånes miljöpris delades mellan två vinnare:

  • Helsingborgarnas klimatavtal belönades för sitt engagemang för en hållbar framtid med staden Helsingborg i fokus. Initiativtagarna ser en stor potential i människor som agerar lokalt, inspireras av varandra och skapar en förändring som syns i samhället. Alla kan vara del av lösningen och skapa en framtid som vi kan leva och må bra i.
  • Lokal Färdplan Malmö prisas för sitt för arbetet med att skapa en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030. 200 aktörer har redan förbundit sig att halvera sin klimatpåverkan senast 2025. Modellen är unik och långt före föreslagen lagstiftning vilket gör Lokal Färdplan Malmö till ett föredöme för klimatneutralt byggande i Sverige.

Region Skåne delar även ut årliga stipendier och hederspriser inom miljö. Årets vinnare är:

  • Miljöstipendium tilldelas den ideella föreningen Växtverket för deras arbete med att öka barns miljö- och naturintresse genom utomhuspedagogik och Matmissionen – Malmös sociala livsmedelsbutik vars koncept bygger på att mat som annars skulle gått till spillo säljs till mycket förmånligt pris i en butik där människor som står långt från arbetsmarknaden kan arbetsträna.

Arkitekturpris

Skånes arkitekturpris delas ut i samarbete med Skånes arkitekter:

  • Vinnare 2022 är Stora torg i Eslöv av Sydväst arkitektur och landskap och Eslövs kommun. I omgestaltningen av torget ger arkitekturen dignitet, värde och identitet till Eslöv. Här skapas en balans mellan att bevara den stora platsens kvaliteter samtidigt som den lyckas tillföra en intim skala med hög detaljeringsgrad. Torget och omgivande gator har gjorts tillgängliga i en helhet som skapar sammanhängande rum för stadens invånare och formgivningen blandar ett klassiskt formspråk med lekfulla inslag och riklig grönska.

Designpris

Region Skåne har fram till 2019 delat ut två årliga designstipendier. Från 2022 delar Region Skåne istället ut ett pris, Region Skånes designpris.

  • Vinnare 2022 är Formgivarpodden som skapats av Karin Olu Lindgård och Kajsa Willner. Podden utgår från designers och kreatörers erfarenheter och tankar och bidrar på så sätt till att sprida kunskap om design som innovationsprocess och som brobyggare mellan kultur, teknik och ekonomi. Med värme, skratt och stort allvar delar Formgivarpodden med sig av designvärldens insida.