• Ett toppigt vindskydd byggt av plankor. Skog i bakgrunden.

    Vindskyddet 4rest kom på plats i juni. Platsen är Kronoskogen utanför Ängelholm. Bild: Sara Näsvall

Nya vindskydd på Skåneleden – där natur möter arkitektur

Förra året skapades tre unika vindskydd på Skåneleden. De utformades av studenter som bjudits in av arkitekturfestivalen Arknat, för att skapa platser där natur möter arkitektur. I sommar skapar en ny kull studenter nya vindskydd.

Handledda av namnkunniga arkitekter kommer femton studenter från hela Skandinavien att delta i arkitekturfestivalen Arknat i sommar. I början av juni började den första av två omgångar studenter att realisera sina designidéer med utgångspunkt från Borstahusens camping utanför Landskrona. I augusti är det dags för omgång två, som kommer att hålla till i Trelleborg.

Mer att upptäcka

– Skåneleden har så många kilometer av variationsrik och stimulerande miljö och det kommer vi upptäcka ännu mer denna sommar, säger Martin Björklund, projektledare Arknat.

Vindskydden ska vara utformade för att passa de platser de ska stå på. I år är det bland annat Kronoskogen i Ängelholm, Lundåkrahamnen i Landskrona och Barsebäckshamn som får de nya vindskydden. Alla platserna ligger längs med Skåneleden och kommer när de är färdiga att kunna användas av allmänheten.

Fakta vindskydd längs Skåneleden

  • Skåneleden omfattar 130 mil vandringsled och går genom nästan alla av Skånes kommuner. På Skåneledens webbplats finns en karta med alla delar av leden: Skåneleden (skaneleden.se)
  • Region Skåne är huvudansvarig för Skåneleden och driver utvecklingen av leden framåt. Stiftelsen Skånska Landskap ansvarar för förvaltningen på uppdrag av Region Skåne. Ledansvariga i respektive kommun ansvarar för all praktisk hantering utmed leden.
  • Vindskydden som byggdes förra året finns i nordöstra Skåne, vid Östafors bruk, Rodatorpet och Österslöv.