En kvinna och en man i vandringskläder dricker kaffe ur termos på en strand.

Hundra naturvärdar guidar sommarbesökare i Skånes natur

Förra året var det premiär för naturvärdar runt om i Skånes natur. Även i år kommer naturvärdarna att vara på plats i bland annat Vitemölla, Tjörnedala, Breanäs, Vedema och Fulltofta för att svara på frågor, visa vägen och hjälpa besökare.

De goda resultaten med naturvärdar från förra året gjorde att man i höstas beslutade förlänga projektet, som är delfinansierat av Region Skåne, med ytterligare ett år. 

Ökat tryck på naturen

I sommar kommer runt 100 naturvärdar att finnas på plats i natur- och rekreationsområden i följande kommuner: Simrishamn, Båstad, Hörby, Vellinge och Östra Göinge. Värdarna finns bland annat i Vitemölla, Tjörnedala, Breanäs, Vedema och Fulltofta och Arriesjön strövområde. Naturvärdarna känns igen genom deras gröna västar och kepsar. 

– Efter första pandemisommaren 2020 blev det uppenbart att det krävs fler insatser för att naturområden och skyddad natur ska klara av ett ökat besökstryck, säger Sara Näsvall, projektledare Skåneleden, Region Skåne. 

Ökat intresse

Idén till projektet naturvärdar uppstod bland annat för att intresset för att vara ute i naturen ökat och det leder till höga besökstal och så lär det bli även i sommar. Under projektets gång har det blivit tydligt att intresset för friluftsliv och de positiva hälsofördelar som kommer med att vistas i naturen blivit större. Men det gör även att belastningen på den skånska naturen fortsätter att öka vilket gör projektet ännu mer aktuellt.  

Fler kommuner är med

– Förlängningen av projektet skapar en möjlighet att låta fler kommuner testa konceptet, och det ger oss chansen att utveckla utbildningen utifrån förra årets erfarenheter. I år fokuserar vi även på hållbarhet och långsiktighet plus att vi ser till att utbildningspaketet som vi tagit fram under projektet lever vidare och når kommunerna, säger projektledaren Lisen Liljeqvist på Stiftelsen Skånska Landskap.