Öresundståg i Citutunneln. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Region Skånes miljöarbete går framåt

Region Skåne arbetar för att aktivt bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan i hela Skåne. Senaste miljöredovisningen visar bland annat på minskad antibiotikaanvändning och betydligt färre tjänsteresor bland politiker och personal.

Både det miljöstrategiska arbetet och det interna miljöarbetet ligger i linje med de miljöutmaningar som beskrivs i Skånes regionala utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030. 

Miljöredovisningen för 2020, som beslutades av regionstyrelsen den 29 april, visar på varierande resultat av Region Skånes miljömål. Där kan man bland annat läsa följande:

  • Den totala andelen fossilbränslefri energi i egenägda fastigheter, interna transporter och allmän kollektivtrafik under 2020 var 99,7 procent.
  • Andelen ekologiska livsmedel av den totala livsmedelsbudgeten var 47 procent, *en ökning med två procentenheter jämfört med 2019.
  • Under 2020 gjorde politiker och medarbetare tjänsteresor för cirka 85 miljoner kronor, vilket är en minskning med nästan 30 procent.
  • Klimatutsläpp från de livsmedel som Region Skåne köper in uppgick till 5 000 ton vilket är en minskning med 14 procent jämfört med 2019.
  • Antalet uthämtade antibiotikarecept för 2020 uppvisar en minskning med 20 procent i Skåne.