En kvinna och en man på huk framför en mängd figurer i terrakotta

Region Skåne satsar 6,1 miljoner kronor på kulturprojekt

Konst i en nerlagd bensinmack, en skånsk terrakottaarmé längs Skåneleden och skrivarskola för ungdomar. Det är bara ett axplock av projekt som får ta del av Region Skånes stöd till kulturlivet i Skåne.

Region Skåne satsar 6,1 miljoner kronor på 45 produktions- och utvecklingsprojekt inom kulturområdet. Det är årets andra fördelning av produktions- och utvecklingsstöd, där det kom in sammanlagt 147 ansökningar med ett sammanlagt sökbelopp på 23,6 miljoner kronor.

Stor bredd

De beviljade projekten finns inom områdena bild och form, cirkus, dans, film, kulturarv, litteratur, musik och teater och de äger rum på många olika platser i hela Skåne. Projekten representerar en stor bredd av olika konstnärliga uttryck, målgrupper och spännande samarbeten.

Knyter an till mål

Höstens fördelning är gjord med utgångspunkt från Region Skånes kulturpolitiska mål om att det ska finnas ett kulturutbud av hög kvalitet med både bredd och spets som är tillgängligt för invånarna i hela Skåne. Projekten knyter också väl an till utvecklingsområdena i Region Skånes nya kulturplan; Konstnärligt skapande, Delaktighet och medskapande, Kulturens rum och platser, Barns och ungas rätt till kultur samt Digital utveckling.

Några av de projekt som beviljats utvecklingsstöd:

  • Amfi beviljas 150 000 kronor för att skapa en litterär bearbetning för scen, av boken Hon är vred av Maja Lee Langvad, om upplevelsen att vara adopterad.
  • Föreningen Nordvästra Skånes Folkhögskola beviljas 49 000 kronor för att arrangera ett konstkollo för ungdomar mellan 13–17 år. Konstkollot ska äga rum på konstskolan Munka i Munka-Ljungby i juni 2022.
  • Kulturskolan Lund beviljas 200 000 kronor till en skrivarskola i kreativt skrivande. Projektet administreras av Lunds kulturskola som kommer att fokusera extra på att nå ut till kommuner utanför de större städerna.
  • Muralcentralen beviljas 250 000 kronor till projektet Multiplera Skåne som innebär att tillsammans med barn och unga skapa en slags skånsk terrakottaarmé längs Skåneleden.
  • Nynna beviljas 50 000 kronor för det utforskande projektet AKROMUSIK där de ställer frågor om det går att spela cello hängandes upp och ner, hur många cirkusartister som kan spela på ett dragspel samtidigt, vilka rytmer kan skapas med hjälp av akrobatik och hur det låter när någon sjunger stående på händer.

Några av de projekt som beviljats produktionsstöd:

  • Bobbi Lo Produktion beviljas 200 000 kronor till en föreställning som sätter fokus på ”koloniseringen” och hur vi i västvärlden på olika sätt utnyttjat en ursprungsbefolkning.
  • Freebird Operacompany Malmö beviljas 275 000 kronor för att sätta upp den nyskrivna kammaroperan 2021 som ska gestalta 100 år av kvinnlig rösträtt.
  • Frida Alkestrand Christiansen beviljas 80 000 kronor för att visa 11 utställningar i Macken, ett temporärt galleri i en nedlagd bensinmack på Tessins väg 9b i Malmö.
  • Impact Unified AB beviljas 100 000 kronor till virtual reality-verket The Crossing som vill öka förståelsen för flyktingars situation genom att synliggöra människorna bakom siffrorna.

Här kan du läsa om alla projekt som beviljats stöd. (utveckling.skane.se)