Region Skåne nomineras till regeringens exportpris

I dag, fredag, meddelade utrikesdepartementet att Region Skåne är en av tre svenska regioner som är nominerade till regeringens nyinstiftade pris Årets exportregion.

Priset delas ut till en region som gör särskilt förtjänstfulla insatser för svensk export och utgör ett gott exempel på regional samverkan som bidrar till export och synlighet för Sverige.

Förutsättningar för ett hållbart näringsliv 

Region Skåne arbetar på många sätt för att skapa förutsättningar för ett hållbart näringsliv att utveckla sin konkurrenskraft. En viktig del är att det finns rådgivning och ekonomiskt stöd i Skåne för att hjälpa företag att ta nya steg, bland annat genom export.

– Jag är glad och stolt över regeringens nominering av Region Skåne till Årets exportregion. Nu uppmärksammas vårt exportfrämjande arbete, som bidrar till att fler skånska små och medelstora företag växer och ökar sin konkurrenskraft – även internationellt. En ökad skånsk export är en viktig del i att stärka Skånes tillväxt säger Anna Jähnke, (M) ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Region Skåne satsar på ökad skånsk export

Region Skåne genomför sitt exportfrämjande arbete för små och medelstora företag i samverkan med andra aktörer. Exportcentrum Skåne leds av Region Skåne och här ingår Business Sweden, Almi Företagspartner Skåne, Exportkreditnämnden, Enterprise Europe Network och Invest in Skåne. Syftet är att göra det lätt för företag att göra affärer med andra länder. Genom att lotsa till rätt aktör får företaget rätt start och den kompetens, hjälp och stöd som behövs för att klara en internationalisering. Tillsammans arrangeras gemensamma företagsaktiviteter som seminarier, exportförberedande program och marknadsanalyser. Affärsutvecklingscheckar fördelas även till små och medelstora företag som vill växa internationellt.

– Den skånska exporten växer både för varor och tjänster, över många branscher. Exportcentrum Skåne är ett bra exempel på samverkan för att kunna erbjuda bästa möjliga stöd till företagen. Dessutom ger våra affärsutvecklingscheckar företagen bättre förutsättningar att våga satsa internationellt. Nomineringen visar att Skåne ligger i framkant i arbetet med exportfrågor, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Prisceremoni 22 oktober

Mottagaren av Årets exportregion tillkännages av utrikesdepartementet den 22 oktober. Prisceremonin äger rum i Stockholm då utrikeshandelsminister Anna Hallberg delar ut priset i närvaro av H.K.H Prins Daniel.

 

Läs mer om Regeringens exportpriser

Läs mer om Region Skånes exportarbete på utveckling.skane.se