Bildkollage med män som bär möbler

Region Skåne återanvänder möbler som aldrig förr

Region Skånes nysatsning på återbruksmöbler har gett effekt. Flera nya möbelförråd har öppnats i Skåne vilket gett såväl insparade pengar som en vinst för miljön när hundratals fler befintliga möbler fått ett nytt liv på annat håll i organisationen.

Under våren har Region Skåne börjat arbeta på ett nytt sätt med återbruk av möbler. I första hand ska möbler som redan finns i Region Skåne återbrukas, i andra hand ska de begagnade möblerna säljas och i tredje hand ska de skänkas bort. Om det inte går ska möblerna återvinnas och som allra sista alternativ ska de slängas.

Möbler får nytt liv

Nysatsningen på återbruk har redan haft en positiv effekt och ökat antalet möbler som kommer ut och återanvänds av olika verksamheter i Region Skåne. I år har nästan 600 möbler återbrukats inom Region Skåne, berättar projektledaren Daniel Borg. 

-  Tack vare ökad tillgång på återbruksmöbler och att det nu är lättare att beställa möbler digitalt har vi på bara ett halvår nästan fördubblat antalet återbruksmöbler jämfört med hela år 2020. Det innebär att vi har sparat nästan en miljon kronor genom användning av återbruksmöbler, istället för att köpa nya. Den siffran baseras på vad det skulle kosta att köpa in motsvarande återbruksmöbel som ny. Det är fantastiskt att se, säger han. 

Stolar, hyllor, bord

Under 2021 har det pågått ett arbete med att öppna upp flera möbelförråd med återbruksmöbler i Region Skåne för att öka tillgången för olika verksamheter att kunna beställa befintliga möbler. Möblerna som hamnar i möbelförråden är sådana som redan använts av olika verksamheter men som sedan av olika anledningar inte behövs just där längre. Det handlar om kontorsmöbler och möbler till väntrum, så som stolar, hyllor och bord.

Nytt förråd i Hässleholm

Återbruksmöblerna beställs genom ett digitalt system som ger översikt över möbelutbudet. Det har gjort det lättare att välja återbruksmöbler i första hand, istället för att köpa nya. 
- Vi jobbar ständigt för att öka möbeltillgängligheten och skapa en bättre återanvändning av regionens möbler. Idag öppnas ett nytt möbelförråd i Hässleholm, säger Daniel Borg.

Möbelförråden finns också i Helsingborg, Ängelholm, Landskrona, Lund, Ystad och Kristianstad.

Köper in begagnat

Region Skåne satsar även på att minska inköpet av nya möbler genom ett upphandlingsavtal som tecknats för begagnade möbler. Det ska bidra till att hålla nere möbelkostnader samt minska Region Skånes klimatavtryck.