Flicka tittar ut på landskap utanför tågfönster

Gratis covidtest för familjer med delad vårdnad över Öresund

Sedan Danmark införde särskilda inreseregler den 8 januari har vardagen blivit svårare för alla som är vana vid att röra sig gränslöst. Många pendlare har hamnat i kläm liksom barnfamiljer där föräldrarna bor på olika sidor av Öresund.

Sedan tidigare erbjuder Region Skåne gratis testning för alla som studie- eller arbetspendlar mellan Sverige och Danmark. Nu inkluderas även barnfamiljer med delad vårdnad över Sundet.

För att få testa sig gratis behöver man som förälder kunna styrka att man har delad vårdnad av barn upp till 18 år som är bosatta i Sverige. Det behöver styrkas med barnets personbevis, utdrag ur folkbokföringen för föräldern bosatt i Danmark samt legitimation på den föräldern som testas. Barn under 12 år behöver inte testa sig.

– Jag är glad att vi har lösningar som lättar för en grupp barn och föräldrar som kommit i kläm genom gränsstängningarna. En liten lättnad ökar inte smittspridningen men ger stora vinster socialt och mänskligt, säger Carl Johan Sonesson (M), ordförande i Region Skåne och i samarbetsorganisationen Greater Copenhagen.

Region Skåne, som under 2021 är ordförande i Greater Copenhagen, verkar för att skapa bättre förutsättningar att leva, bo och verka i Öresundsregionen.

– Vi vill ha en Öresundsregion som är världens mest hållbara och integrerade region där människor ska kunna röra sig fritt över landsgränserna. Under pandemin har detta varit utmanande och påverkat människors vardag. Det känns därför skönt att vi konkret kan hjälpa familjer i en bekymmersam situation, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.