Skånska bibliotek delar på en miljon i projektpengar

Fem innovativa utvecklingsprojekt på skånska folkbibliotek får dela på 951 000 kronor när Region Skåne satsar på biblioteken. Ökad digitalisering, fler besökare och mer jämlikt läsande lyfts fram.

Det är biblioteken i Helsingborg, Kristianstad, Lomma, Malmö och Ängelholm som får extra stöd. Det beslutades idag fredag den 20 november av Region Skåne.

Alla de skånska biblioteken befinner sig just nu i ett läge där mycket fokus och resurser riktas på att smittsäkra lokaler och ställa om verksamhet på grund av coronapandemin.

Parallellt pågår också ett utvecklingsarbete med litteratur- och läsfrämjande i nya former. Biblioteken samarbetar med varandra så att personal kan spela en aktiv och positiv roll i samhällets digitalisering. 

Det lärande och den utveckling som sker under ett biblioteksprojekt har stor potential att spridas till andra kommuner med hjälp av Region Skånes kulturförvaltning. Flera av projekten, som nu får stöd, syftar till att locka fler besökare och stimulera till en mer jämlik tillgång. Alla ska ha möjlighet att ta del av Skånes kulturliv och kulturupplevelser.

Beviljade projekt 

Helsingborgs bibliotek får 270 000 kronor för att, i samarbete med Institutionen för psykologi vid Lunds universitet, utveckla biblioteksorganisationen så att dess struktur och kultur blir mer hållbar i relation till förändrade roller, arbetsuppgifter och digitalisering. Projektet är en fortsättning på ett tidigare samarbete, Den hälsosamma arbetsplatsen, som pågick 2014-2016, kompetensutveckling och interaktion med all bibliotekspersonal kombineras.

Kristianstad bibliotek får 120 000 kronor för att under nästa år ta fram en gemensam medieplan för biblioteken inom SNOKA-samarbetet. Syftet är att undersöka möjligheterna att, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, i högre grad bli självförsörjande när det gäller medier. Bland annat ska en gemensam fjärrlånepolicy tas fram. Tanken är även att personalen ska få bättre möjligheter att möta invånarnas behov och bidra till en likvärdig tillgång till information och litteratur.

Lomma bibliotek får 150 000 kronor för att under våren 2021, tillsammans med biblioteken i Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge, utreda samarbetsformer som kan leda till en ny modell för mediesamarbete. Syftet är också att skapa bättre och mer likvärdig service, öka tillgång till medier och minska fjärrlånen. Efter projektet ska de elva biblioteken vara anslutna till den nationella bibliotekskatalogen Libris.  

Malmö stadsbibliotek får 216 000 kronor för att genomföra Debutantscen Malmö under fyra tillfällen under nästa år. Syftet är att utveckla Debutantscen Malmö till att bli en intressant plats för debutanter och deras förlag. Bland annat genom ett fördjupat samarbete med skrivutbildningarna i Skåne. 

Ängelholms kommun får 195 000 kronor för att under nästa år utveckla nya former av berättande och skapande med hjälp av teknik. Ambitionen är att låta barn möta litterära världar på flera sätt: genom läsning och genom virtual reality (VR). Låg- och mellanstadieelever kommer även att utifrån litteratur arbeta med eget skapande som dokumenteras i VR-format. Projektet sker i samarbete med lärare i årskurs 2 och 3. 

Bakgrund 

Region Skåne stödjer utvecklingsarbete vid folkbiblioteken i Skåne som bidrar till att Region Skånes kulturpolitiska mål nås. Kulturnämnden har avsatt medel, som bibliotek, eller bibliotek med samarbetspartner, har kunnat söka för utvecklingsarbete. Den regionala biblioteksverksamheten ska främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbiblioteken i Skåne.

Foto: Nils Bergendahl

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter