Linus Eriksson om Skånetrafiken under coronakrisen

Skånetrafiken räknar resenärer för att undvika trängsel

Håll trafiken rullande, men utan trängsel. Skånetrafiken går just nu en svår ekonomisk balansgång.

För att undvika trängsel räknar de därför runt tusen avgångar i rusningstrafik på de största linjerna varje dag. ”Det är en tuff situation, men vårt fokus är att hålla trafiken i gång där folk behöver kollektivtrafik för att ta sig till jobbet, sjuksköterskor inte minst”, säger Skånetrafikens trafikdirektör Linus Eriksson.

I takt med att människor hörsammat råden om att avstå att åka kollektivt om man inte måste så har resandet med Skånetrafiken mer än halverats och med det Skånetrafikens intäkter. Skånetrafiken måste balansera mellan insatser för att minska avgångarna på tider då inte så många åker, samtidigt som man måste säkra att det inte uppstår trängsel. Människor som behöver ta sig till samhällsviktiga uppdrag måste kunna åka kollektivt utan fara för smittspridning. För att lyckas med det räknar Skånetrafiken bland annat hur många som reser i rusningstid på de största linjerna.

Cirka tusen avgångar räknas varje dag

– Vi följer hela tiden upp. Vi räknar ungefär tusen avgångar varje dag för att se att det inte är trängsel ombord. Vi har också släppt en livekarta där resenärerna själva kan se, hur full är min buss och mitt tåg? Generellt har vi inte trängsel, men det kan bli på enstaka avgång, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Om det blir trängsel vid upprepade tillfällen på samma sträckor vidtar Skånetrafiken åtgärder. Exempelvis rullar nu extratåg i rusningstrafiken på sträckan Malmö-Helsingborg.

Ytterligare en förändring är att det sedan några veckor tillbaka finns fyra dedikerade fordon för sjukresor för misstänkt covid-smittade som behöver åka till och från sjukvården. I fordonen, som finns tillgängliga dygnet runt, har föraren skyddsutrustning och passageraren åker ensam. Allt för att minska risken för smittspridning.

Minskat antal resenärer

Skåningarna har lytt uppmaningen att bara resa om det är nödvändigt. Generellt finns ingen trängsel i kollektivtrafiken. Sammanställningen för den senaste veckan visar exempelvis att på pågatågen har i snitt 16 procent av sätena varit upptagna, på Öresundstågen 17 procent, regionbussarna 18 och på stadsbussarna 24 procent.

Hur har covid-19 påverkat Skånetrafikens ekonomi?

– Just nu är 60 procent av intäkterna borta. Ungefär hälften av finansieringen av alla bussar och tåg i Skåne är skatt och hälften är biljettintäkter. Det innebär att just nu är verksamheten inte finansierad. Vi kommer att gå med underskott på helår på runt en miljard. Det är tuff situation, men vårt fokus är att hålla trafiken i gång där folk behöver det, säger Linus Eriksson.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter