Människor som promenerar vid kajen vid Malmö Universitet

Region Skåne arbetar hårt för att mildra den ekonomiska krisen i Skåne

Den globala covid-pandemin har drabbat näringslivet hårt i Skåne och övriga Sverige. Skåne har inte drabbats lika hårt av stigande arbetslöshet som Stockholm och Västra Götaland men har fortfarande näst högst arbetslöshet i landet.

– Region Skåne har arbetat hårt för att mildra den samhällsekonomiska krisen i Skåne. Direkt när pandemin drabbade oss samlade vi Skånes aktörer för att skapa vidareutbildningsmöjligheter för alla som varslades och omställningsmöjligheter för livskraftiga företag, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Under sommaren satsade regionala utvecklingsnämnden ytterligare 23 miljoner kronor för insatser som skulle stärka sysselsättningen och de skånska företagens produktivitet. Dessutom har Almi kunnat öka sin utlåning kraftigt, mycket tack vare att Region Skåne stöttat upp med personalresurser. De akutinsatser som Region Skåne inrättade i våras, som företagsakuten och utbildningsakuten finns kvar, men har numera väsentligt färre ärenden att hantera.

Samtidigt kvarstår risken att Skåne fastnar med betydligt högre arbetslöshetssiffror än tidigare, och detta gäller speciellt ungdomsarbetslösheten. De olika åtgärder som Regeringen och riksdagen beslutat om hjälper till att minska krisen, bland dessa kan nämnas den starka utbyggnaden av utbildningsplatser på högskolor och universitet.

– Men vi hade gärna sett att man även kompletterade med långsiktiga åtgärder som till exempel satsningar på infrastruktur. Skåne har unika förutsättningar för snabba förbättringar på många vägar och järnvägssträckor, samtidigt som vi ser att det finns goda möjligheter att öka yrkesutbildningarna inom infrastrukturområdet i Skåne, säger Ulrika Geeraedts.

Om den höga arbetslösheten i Skåne skulle bli bestående så påverkas mer än bara samhällsekonomin.

– Det är viktigt att kunna minska arbetslösheten snabbt, för vi vet att en ordnad ekonomi med tillgång till både arbete och bostäder är en förutsättning för god hälsa, säger Ulrika Geeraedts.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter