Den 13 december – nytt datum för trafikstart för spårvägarna i Lund

Från och med den 13 december kan lundabor och pendlare börja åka spårvagn mellan Lund C och ESS.

Detta står klart sedan politiska styrgruppen för Spårväg Lund C–ESS beslutat att skjuta fram trafikstarten till tidtabellsskiftet i december.

– Det känns bra att kunna presentera ett datum för trafikstart. Spårvägen är en viktig satsning som skapar helt nya möjligheter för lundabor och pendlare att klimatsmart, säkert och snabbt resa kollektivt inom Lund, säger Carina Zachau (M), kollektivtrafiknämndens ordförande.

Från Lund C till Brunnshög på mindre än 15 minuter

Spårvägen knyter samman Lunds centrum och den växande stadsdelen Brunnshög i nordost. Det är också ett starkt pendlingsstråk där många av Lunds arbetsplatser ligger. Varje dag reser 40 000 människor till och från Lund. Många av dessa ska till sjukhuset, universitetet, Ideonområdet och forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Varje spårvagn, som rymmer cirka 200 personer, kan ta sig från Lund C till Brunnshög på mindre än 15 minuter.

Första spårvagnen levereras i maj

Den första spårvagnen levereras i maj, resterande vagnar levereras därefter successivt. Därmed kommer vagnarna att redan under sommaren vara en naturlig del av gatubilden i Lund, eftersom de innan trafikstart genomgår ett omfattande testprogram.

Försenad tågdepå orsak till att startdatum skjutits fram

Orsaken till att det tidigare datumet för trafikstart skjutits fram är att depån där spårvagnarna ska underhållas har försenats. Depån, som beräknas stå färdig till sommaren, blir arbetsplats för underhållspersonal, trafikledning och förare.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter