20 miljoner till forskning om arvets och miljöfaktorernas betydelse vid alkoholmissbruk

Professor Kristina Sundquists forskargrupp vid Centrum för primärvårdsforskning har tilldelats 20 miljoner kr av National Institute on Alcohol Abuse and Alcohol, National Institutes of Health (NIH).

Kristina Sundquist ska tillsammans med professor Kenneth Kendlers forskargrupp vid Virginia Commonwealth University fortsätta sina studier om hur arv och miljöfaktorer, bland annat den sociala miljön samspelar vid uppkomsten av alkoholmissbruk. Projektet kommer att använda nationella och regionala data från olika källor och avancerade analytiska metoder för att fördjupa kunskaperna i hur detta samspel fungerar.

Kristina Sundquist har sedan tidigare ett stort pågående anslag från National Heart, Lung, and Blood Institute, NIH, USA, för studier av att vara för tidigt född och dess inverkan på hjärt-kärlsjukdomar. I ett annat pågående projekt, finansierat från National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, NIH, identifieras riskfaktorer för självmord vid drog- och alkoholmissbruk.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter