Massa människor på en gata med höga byggnader

Tyck till om Skånes utvecklingsstrategi

Region Skåne uppdaterar den regionala utvecklingsstrategin. Nu kan alla skåningar säga vad de tycker om den version som nu är ute på remiss.

Skånes regionala utvecklingsstrategi är en gemensam målbild för alla som jobbar med utvecklingsfrågor i Skåne. Strategin har uppdaterats och förslaget ligger nu ute på remiss hos berörda myndigheter och organisationer. Men även den enskilde skåningen kan ge sina synpunkter på förslaget senast den 15 februari 2020.

Som en start på detta remissarbete bjuder Region Skåne in till två medborgardialogmöten i Malm�� och Hässleholm. Dit är alla välkomna att höra om den regionala utvecklingsstrategin och hur man gör för att komma med synpunkter och förslag på remissversionen.

– Alla skåningar är en del av en större helhet och enbart genom att jobba med ett gemensamt mål kan vi möta Skånes behov. Ambitionen är att skapa engagemang och förmåga att ta ansvar, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

För att göra det enklare att tycka till är remissversionen uppdelad i sex olika kapitel. Invånare och organisationer kan lämna in sina synpunkter till varje enskilt kapitel via ett formulär.

Läs remissförslaget och lämna synpunkter

Fakta

Skånes regionala utvecklingsstrategi är ett gemensamt dokument som ska sätta riktningen för prioriteringar och insatser inom arbetet med regional utveckling i Skåne. Det kan till exempel handla om hur vi planerar för fler bostäder eller skapar förutsättningar för fler jobb.

Region Skåne har regeringsuppdraget att leda arbetet med Skånes regionala utvecklingsstrategi. Strategin tas fram i samverkan med de skånska kommunerna, myndigheter, universitet och högskolor samt representanter från idéburen sektor och näringsliv.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter