Hässleholmsbranden satte Skånetrafiken på prov

För en vecka sedan uppstod en kraftig brand nära spårområdet och Hässleholms central. Det fick mycket stora konsekvenser för all tågtrafik i Skåne och till och från södra Sverige.

Först en vecka senare, släpptes trafiken på som normalt igen, med några undantag. Händelsen är en av de i särklass mest omfattande trafikstörningarna i Skånetrafikens historia. Så här säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken, om veckan:

Vad har branden i Hässleholm inneburit för Skånetrafiken?

Jag vill säga en mycket stor påverkan. I princip alla tåg norrut från Lund mot Småland och Blekinge påverkades. Hundratals tåg första dagen. Vi tog tidigt ett beslut, redan på natten när vi fick beskedet om att banan skulle vara stängd, att vi skulle göra det bästa möjliga för våra kunder. Vi har pratat tidigare om att vara som bäst när trafiken går som sämst. Nu uppkom möjligheten att visa det i handling.

Beslutet blev att köra tåg så mycket och långt det bara går, och där vi inte kan köra tåg, etablera en väl fungerande ersättningstrafik. Samtidigt ge bästa möjliga information i realtid. På cirka tio timmar fick vi fram över 60 bussar, hanterade ett stort antal medier för att få ut ett budskap, uppdaterade appar och hemsidan, stärkte upp kundtjänst och trafikinformationscentralen och kontaktade Ikea som har en mycket stor pendlargrupp på sträckan.

Vi hade upprepade möten med våra trafikföretag och så vidare. Vi tog också beslut om att alla SJs kunder skulle få åka med. Listan kan göras lång.

Hur har kunderna uppfattat situationen?

Under själva brandkvällen stod två tåg länge utan evakuering (vi fick vänta på hjälp av räddningstjänst) och på förmiddagen dagen efter, så det är klart att det påverkade våra kunder mycket. Men vi har också upplevt förståelse.

Från eftermiddagen första dagen då våra åtgärder började ge effekt ända fram till idag onsdag, sju dagar senare, vill jag påstå att i stort har vi lyckats möta upp med bra information och hjälpt de kunder som behövt för att komma vidare på sin resa. Jag tycker att inläggen i sociala medier bekräftar den bilden. Vi får mycket beröm.

Vad har det inneburit för Skånetrafikens medarbetare och trafikföretagens personal?

Jag är så stolt över det engagemang en stor mängd medarbetare har visat. De har tagit extrapass, suttit uppe långt in på nätterna och lagt in korrekt trafikinformation i våra system så att kunderna ska kunna söka sin resa, svarat på mängder av frågor på Facebook och telefonsamtal från drabbade kunder.

Vi har haft ledningsmöte i princip varje dag, och på varje möte har jag kunnat konstatera ett mycket starkt driv i att hitta lösningar och omtanke om våra kunder. På liknande sätt har det varit hos våra trafikföretag, inte minst har deras förare ställt upp och kört.

Är det möjligt att uppskatta kostnaderna det medfört för Skånetrafikens del?

Inte än. Fram till idag har fokus varit på att lösa uppdraget. Vi kommer följa upp kostnader inom kort, men slutkostnaden kommer först vara helt klar om ett par månader då alla fakturor kommit in.

Vad har ni lärt er av händelsen?

Massor. Både bra och mindre bra. Vi kommer utreda i lärande syfte. En del har vi redan arbetat in under dagarna som gått, resten får bli efter att alla trafik kommit igång igen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter