Spårvägen i Lund kan bli försenad

Den planerade trafikstarten för spårvägen i Lund kan bli försenad. Orsaken är att byggtiden för den depå där spårvagnarna ska underhållas troligen behöver förlängas.

Trafikstarten är sedan tidigare satt till 15 augusti nästa år. Bygget av depån för underhåll av de spårvagnar som ska trafikera sträckan mellan Lund C-ESS pågår för fullt. Depån blir arbetsplats för underhållspersonal, trafikledning och förare. 

Ritningar behöver ändras

På grund av ett antal förändringar av byggnadens konstruktion behöver ritningarna för depån omarbetas. Detta efter att Skånetrafikens entreprenör Skanska lämnat in ett så kallat formellt hinder till Region Skåne.

- För att hjälpa vår entreprenör Skanska att på ett effektivt sätt slutföra arbetet kommer vi och våra upphandlade projektörer nu att arbeta om delar av bygghandlingarna, säger Håkan Henmyr, projektchef, Skånetrafiken.

Att trafikstarten försenas ett par veckor är högst troligt, men exakt hur länge är ännu inte fastställt.

Många resenärer

Varje dag reser 40 000 människor till och från Lund. Många av dessa ska till sjukhuset, universitetet, Ideonområdet och sedermera forskningsanläggningarna där hälften av alla arbetsplatserna i Lund finns. Varje spårvagn, som rymmer cirka 200 personer, kan ta sig från Lund C till Brunnshög på mindre än 15 minuter.

Projektet drivs av Lunds kommun och Region Skåne (Skånetrafiken).Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter